Hopp til innhold

Kirkeeid barnehagekjede må punge ut 28,1 millioner: – Svært kritikkverdig

Akasia Barnehager AS må betale tilbake 28,1 millioner kroner som selskapet har fått utbetalt i kommunal støtte. Kommunen reagerer sterkt på at flere av barnehagene har vært underbemannet.

Akasia Råtun barnehage (fotografert 26.06.2019)

ÅTTE SPARTE 60 ÅRSVERK: Tilsynsrapporten slår fast at en rekke av Akasia-barnehagene har vært underbemannet, samtidig som flere av dem har gått med overskudd.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Tilstrekkelig bemanning er et av de viktigste kriteriene for å sikre god kvalitet i barnehagen. Akasia Barnehage AS har fått tilført midler som hadde gjort det mulig med en bemanning på nivå med tilsvarende kommunale barnehager, kriver kommunaldirektør Trine Samuelsberg og økonomisjef Christian Hjemmen i kommunens vedtak, som ble offentliggjort tirsdag.

– Derfor er det svært kritikkverdig at det er avdekket så mange barnehager hvor det er vesentlig dårligere bemanning.

I vedtaket stiller kommunen spørsmålet om lovbruddene, som utgjør vesentlige beløp, kan ha kommet andre deler av Akasia-konsernet til gode. Barnehageselskapet kan klage vedtaket inn til Fylkesmannen innen 25. mai.

– Vi er skuffet over vedtaket. Vi hadde håpet og forventet et litt annet utfall, sier Akasia-direktør Jan Arthur Hammer til NRK.

Akasia: - Tegner misvisende bilde

Det var 25. juni i fjor at Akasia fikk overlevert den knusende rapporten, hvor Bergen kommune slo fast at selskapet hadde brutt barnehageloven på flere punkter.

Tilsynsrapporten konkluderte med at barnehagekjeden hadde fått utbetalt drøyt 28 millioner kroner for mye i tilskudd, et beløp kommunen ville kreve tilbakebetalt i sin helhet.

At barnehagene har vært underbemannet er «helt klart det alvorligste», skriver kommunen, som ikke har forandret standpunkt etter å ha fått tilbakemelding og forklaring fra Akasia.

– Vi er skuffet over vedtaket og mener at kommunen på avgjørende punkter ikke har tatt tilstrekkelig høyde for den dokumentasjon og de innspill som vi la frem i vårt svar fra oktober 2019. Dermed tegner vedtaket fra kommunen et misvisende bilde av vår drift og bruken av offentlige midler i vår organisasjon, sier administrerende direktør i Akasia AS, Jan Arthur Hammer.

– Lav bemanning og høye kostnader

Her er noen av funnene i tilsynet som nå fører til gigantkravet mot Akasia:

  • Kommunen mener barnehagene har hatt for lav bemanning sammenlignet med hva de har fått penger for.
  • Totalt mener de at åtte barnehager har spart inn minst 60 årsverk på åtte år.
  • Akasia har tatt «vesentlig høyere» husleie fra flere av sine egne barnehager inn til eget eiendomsselskap.
  • Barnehagene betaler også mer for kjøp av tjenester, som vask, fra sine egne selskap.

Tilsynet gjelder årene 2014-2017. Totalt har Akasia fått 919 millioner kroner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling disse fire årene. Det er 28 millioner kroner av dette tilskuddet kommunen nå krever tilbake.

– Pengene kom ikke barna til gode

De 20 Akasia-barnehagene eies av Akasia AS, som igjen eies av som de 25 soknene i Bergen kirkelige fellesråd, med fire prosents andel hver. 18 av disse barnehagene ligger i Bergen kommune.

Disse har samlet mottatt 919 millioner kroner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tilsynsperioden 2014-2017.

Tilsynsmyndigheten mener Akasia har brutt barnehagelovens paragraf om krav til bruk av offentlig tilskudd, hvor det står at slike tilskudd og foreldrebetaling skal komme barnehagebarna til gode.

Rapporten etter tilsynet pekte blant annet på at i flere Akasia-barnehager har andelen tilskudd og foreldrebetaling som er gått til lønnskostnader lagt på under 60 prosent, mot 76 prosent i de kommunale barnehagene.

I rapporten ble det også påpekt at enkelte av barnehagene hadde høye overskudd i tilsynsperioden.

– Vi driver barnehager for offentlige midler og foreldrebetaling. Det medfører et stort ansvar og er noe vi i Akasia tar på alvor. Tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagene til gode, sier administrende direktør Hammer i Akasia.

Betaler mye til søsterselskaper

Moderselskapet Akasia AS eier også et eiendomsselskap og et regnskapsselskap, samt leverer gravferdstjenester i Bergen. Eiendomsselskapet Akasia Eiendom AS eier byggene som tre av barnehagene drives i. Disse tre er også blant de åtte med for lav bemanning.

Tilsynsrapporten slår fast at leieprisen i disse tre barnehagene - i bydelene Fana og Ytrebygda - er dobbelt så høy som for private barnehager i Oslo sentrum.

Kommunen konkluderer med at Akasia-barnehagene har betalt ut for mye penger til administrasjonskostnader til andre selskaper i Akasia-konsernet og at de har «vesentlig høyere» regnskapskostnader enn normalt.

– Vi er uenige med kommunen blant annet når det gjelder vurderingene av husleiekostnader og personalkostnader, sier Hammer.

– Har selskapet rygg til å bære en slik kostnad?

– Ja, det vil jeg tro. Men det er jo innlysende at å måtte betale så mye penger tilbake er en belastning, sier Hammer.