Hopp til innhold

Følte seg presset til å gi seg i kampen mot kommunen

Hege Hammersland-White mente hun tapte to millioner etter Giardia-smitten, men takket ja til et forlik på 350.000 kroner. – Kommunen viste at de ville gjøre alt for å vinne, sier hun.

Hege Hammersland-White

TROR MANGE TRAKK SEG: Hege Hammersland-White tror mange av ofrene etter Giardia-skandalen har akseptert forlikssummer som er langt lavere enn det de har hatt krav på.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Jeg satt hjemme foran min tre år gamle datter da jeg åpnet et brev fra kommunen og begynte å gråte. Nå hadde det gått for langt. Det gikk ut over familien.

Det sier Hege Hammersland-White om kampen hun i åtte år førte mot Bergen kommune.

Hun var en av de nær 6000 bergenserne som i 2004 ble smittet med Giardia-bakterie gjennom det offentlige drikkevannet. Hun ble syk og fikk diagnosen ME, utmattelsessyndromet.

– Jeg ble gradvis verre over flere år. På det verste, rundt 2007, var jeg stort sett sengeliggende i to år, sier Hammersland-White.

Vant i retten

Motejournalisten gikk til sak mot kommunen for å kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt. I januar 2012 vant hun fram i Bergen tingrett. Men så kom anken.

– Det var et enormt dokument, det var tydelig at de hadde lagt store ressurser i dette. I advokater og ekspertuttalelser. De viste at de var villige til å bruke så mye på dette som nødvendig for å vinne, sier Hammersland-White.

I mellomtiden hadde hun blitt mor og ville ha et forlik. Hun endte selv opp med å ringe til kommunaldirektøren og be om et møte.

De eneste som vant økonomisk i disse sakene, er advokatene. Jeg skulle gjerne sett regnestykket på hva de kostet.

Giardia-offer Hege Hammersland-White

Opprinnelig mente hun å ha tapt to millioner kroner i arbeidsinntekt. Hun godtok et forlik på 350.000 kroner. Advokatene fikk nærere 150.000 kroner av dette.

LES OGSÅ: nbsp;Fortsatt syke – syv år etter utbruddet

Følte seg presset

Giardia-utbruddet rammet Bergen i 2004, da drikkevannet til 50.000 personer ble smittet av Giardia. Totalt 2500 personer fikk behandling for Giardia.

De siste årene har kommunen måtte gå gjennom en rekke erstatningssaker. Hege-Hammersland White mener mange har tatt godtatt erstatninger og forlik med kommunen som er langt lavere enn det de har krav på.

– Presset var så stort, de hadde uendelig med ressurser mens jeg var en enkeltperson. Flere av de ME-syke turte ikke ta saken sin til retten, de fryktet en økonomisk krise i tillegg til sykdommen, sier Hammersland-White.

Hun kunne forrige uke juble over at ME-forskning i Bergen får flere millioner til videre satsing.

Kommunen: – Ikke meningen å presse

Robert Rastad

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Kommunaldirektør Robert Rastad kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra Hammersland-White.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Bergen kommune fikk totalt nesten 500 erstatningssaker mot seg etter Giardia-utbruddet.

Kommunen sier de aldri har ment å presse noen til å avslutte kampen i rettssystemet.

– Vi har aldri ment å legge press på noen, jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

– Når vi har store erstatningssaker mot oss er det innlysende at vi må ha en skikkelig saksbehandling, sier Rastad.

Advokatutgifter ukjent

I april la byrådet fram en statusrapport for bystyret. Til nå har kommunen, og forsikringsselskapet Gjensidige, betalt ut 35 millioner kroner i erstatningsbeløp til rundt 420 personer.

Se rapporten fra byrådet her.

Advokatfirmaet Riisa & CO behandlet sakene fra 2008 til 2012. Prislappen på Oslo-firmaet ble ikke opplyst til bystyret i april. Fram til NRK fortalte om saken hadde ikke kommunaldirektøren selv oversikt over hva de har kostet.

– De satt der tre advokater fra firmaet. De eneste som vant økonomisk i disse sakene, er advokatene. Jeg skulle gjerne sett regnestykket på hva de kostet, sier Hammersland-White.

– Vi inngikk en avtale med Gjensidige om at vi deler på kostnadene med adovkatene. Derfor har de fått alle faktura, og jeg har ikke tatt meg bryet meg å sjekke opp hva kostnadene har vært, sa kommunaldirektøren.

3,5 millioner på advokater

Gjensidige har slått sammen utgiftene til Riisa og CO, og kommet fram til at de har kostet 3,5 millioner kroner. Kommunen regner med å betale nærmere 700 000 kroner av dette.

I tillegg har kommunen selv brukt 6 millioner kroner. På utredninger, sakkyndige og kommuneadvokaten blant annet.

– I en så stor og omfattende sak som Giardia-saken, syns jeg ikke det er påfallende å bruke noen millioner på saksutredning. Vi i kommunen har ansvar for å behandle saken på denne måten, sier kommunaldirektøren.

– Bare trist

Hege Hammersland-White

FØLER HUN HAR TAPT: De eneste som har tjent på Giardia-sakene, er advokatene, mener Hege Hammersland-White.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Det er mest av alt trist, fordi dette er penger man kunne ha brukt mye bedre. Både i erstatning, og til forskning på ME, slik at man kunne ha funnet en løsning på et stort problem.

– Når kommunen får mange og høye krav mot seg, er det ikke riktig at de bruker tid og ressurser på en gjennomgang av alle?

– Hvis det var falske krav ville vi ha gitt oss flere år tidligere. I dag er det flere som har hatt det vondt lenge, som i tillegg sliter økonomisk, mener Hammersland-White.

– Dette har vært vanskelige saker å løse, samtidig må vi gå gjennom hver enkelt sak nøye og behandle alle likt, sier Rastad.

Lippestad involvert

En av de gjenværende sakene, er en kvinne som har engasjert kjendisadvokat Geir Lippestad.

– Dette er en ung kvinne som hadde et langt arbeidsliv foran seg. Beløpene hun har blitt tilbudt er altfor lave, sier advokat Odd Ivar Grøn på vegne av Lippestad.

Kommunaldirektør Rastad er i kontakt med advokatene til de tre personene som fortsatt ikke har fått avsluttet sin sak.

– Vi har gitt dem tilbud de har takket nei til, sier kommunaldirektøren.

Dersom de ikke kommer til en løsning, havner sakene trolig i retten.