Gaupa herjar i Sogn

Gaupa har turleg forsynt seg av sauene i Øvstdalen i Sogndal i helga.

Ein sau og eit lam var funne, og rovviltkontakt Einar Fortun reknar med at gaupa er mordaren.

Tidlegare i vår er det funne to dyr i Luster som gaupa har forsynt seg av. Fortun seier dei tapa ein har registrert så langt må reknast som normalt når det er gaupe i området.