Gaular delt i synet på Hafs

Eit knapt fleirtal i Gaular kommunestyre sa torsdag nei til å opne opp for ein eller fleire av HAFS-kommunane kan slutte seg til intensjonsavtalen for kommunesamanslåing i indre Sunnfjord. Ni røysta for, og ei stemme var blank. – Grunngjeving frå fleirtalet er at det ikkje er fleirtal for det i folkerøystinga, seier ordførar Mathias Råheim.