Hopp til innhold

Flertall for køprising i Bergen

BERGEN BYSTYRE (NRK.no): Med stemmene til alle opposisjonspartiene i bystyret har bergenspolitikerne gått inn for å innføre køprising i Bergen.

Tett trafikk over Danmarksplass

KØPRISING: Forslaget skapte bråk under den politiske behandlingen i dag.

Foto: Åge Algerøy / NRK

SISTE: Etter ny behandling i bystyret stemte et flertall i Bergen bystyre for innføring av køprising i Bergen.

Mandag blei det kjent at opposisjonen med KrF, Venstre og Byluftlisten i spissen, vil presse gjennom køprising i Bergen.

I dag ble forslaget om å innføre køprising, eller tidsdifferensierte bompenger, i Bergen utsatt under behandling i bystyret.

Frp og Høyre motsatte seg behandling av interpellasjonen, noe en kan gjøre med minst en tredjedels flertall. Dermed må saken behandles på ny senere i møtet.

SISTE: Flertall for innføring av køprising

Saken kom opp på nytt da en rapport om luftforurensing i Bergen skulle behandles. Da endte avstemmingen med flertall for innføring av køprising.

Med stemmer fra alle opposisjonspartiene i bystyret har bergenspolitikerne gått inn for å innføre køprising i bompengeringen i Bergen. Dermed går Høyre- og Frp-byrådet på et nederlag i en av de store prestisjesakene i bergenspolitikken.

Forslaget som har fått flertall er følgende:

«Årsmeldingen påpeker at biltrafikk er den viktigste kilden til luftforurensing i byer og tettsteder. Bystyret ber byrådet fremme en sak om tidsdifferensiering av bompenger med det formål å iverksette differensierte satser snarest mulig. Saken skal fremlegges for bystyret i løpet av 2014.»

På Twitter jubler opposisjonen:

Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold

Sterke reaksjoner

Reaksjonene lot ikke vente på seg da hele køprising-saken ble utsatt tidligere i dag.

– Frekt! utbrøt en politiker på opposisjonsbenken.

– Uhørt, kvitret Miljøpartiets Sondre Båtstrand.

Laster Twitter-innhold

LES OGSÅ: – Uventa at KrF er med på dette

Vedtak om køprising skjer takket være at byrådet sitt samarbeidsparti, KrF, allierer seg med opposisjonen. Dermed blir byrådspartiene nødt til å forberede en politisk sak som de selv har sagt de er imot – allerede før jul.

Måtte vente på seieren

Men opposisjonens seier over det blåblå byrådet måtte altså vente noen timer.

I dagens bystyremøte skulle også en rapport om luftforurensningen i Bergen behandles. Forslaget fra opposisjonen kom opp på ny, og endte altså med flertall for køprising.

Ove Sverre Bjørdal fra Sp er en av dem som gleder seg til køprising, eller «tidsdifferensierte bompenger», som politikerne kaller det.

– Det er ikke bare en køprising. Det er en tidsdifferensiering. Mange av oss kan kanskje tilpasse arbeidsdagen litt, og kjøre til og fra jobben på andre tidspunkt. Det har også positiv effekt på trafikken i byen dersom vi sprer den utover, sier Bjørdal.

Frps Morten Myksvoll forklarte utsettelsen slik på Twitter:

Laster Twitter-innhold