GÅR INN FOR «BILLIG» LØSNING:

Statens vegvesen går inn for forslaget med de laveste kostnadene for å utbedre riksvei 7 over Hardangervidda. Anbefalingen innebærer bygging av den 6,2 kilometer lange Dyranuttunnelen. Overskuddsmasser skal brukes til utbedring av andre deler av høyfjellsovergangen. Forslaget skal nå behandles politisk.

Riksvei 7 svinger seg over Halnefjorden
Foto: Christoffer H. Støle / Wikimedia Commons