Gåande i Sundafjelltunnelen

Sundafjelltunnelen på rv. 5 mellom Florø og Eikefjord var stengd grunna ein gåande person inne i tunnelen.