Hopp til innhold

Fylket spår dobbelt så mye vekst som SSB: – Rart at det spriker såpass

Fylkeskommunen spår sterkere befolkningsvekst i kommunene rundt Bergen enn hva SSB gjør. Det kan få konsekvenser for planleggingen av barnehager, skoler og sykehjem.

Hilde Marie Engelsen med barn på Amfi kjøpesenter, Bjørnafjorden

UVISST FOLKETALL: – Det er nok en utfordring å planlegge framtidas barnehagedekning når prognosene spriker, mener småbarnsmor Hilde Marie Engelsen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

På en full kafé på kjøpesenteret Amfi i Bjørnafjorden kommune sitter Hilde Marie Engelsen med sine to sønner. Hun synes det er kjekt å bo i en kommune som vokser raskt.

– Jeg tror det fører til at de satser på å bygge ut et fint sentrum og bra steder å bo. Det er bra barnehagedekning i dag, men det kan være en utfordring hvis de ikke vet hvor mange innbyggere de må planlegge for i framtida.

For det er ikke lett å predikere fremtidens innbyggertall i kommunene i Vestland.

21 eller 40 prosent vekst?

Befolkningstallet i Bjørnafjorden kommune kommer trolig til å vokse raskest i Vestland fylke de neste 30 årene.

– Det er jo stas, men vekst forplikter. Det krever god samfunnsplanlegging slik at vi kan yte gode tjenester til innbyggerne våre, sier ordfører Trine Lindborg (Ap) i kommunen.

Hun har en hard nøtt å knekke: Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil veksten fram mot 2050 være på 21 prosent, men Vestland fylkeskommune forventer en dobbelt så stor vekst, på 40 prosent.

– Det er jo litt rart at det spriker såpass, men jeg heller mer til at SSBs tall er mest realistiske.

Ordfører i Bjørnafjorden

TROR MEST PÅ SSB: Bjørnafjorden-ordfører Trine Lindborg heller mot at SSB sine fremskrivinger på 20 prosent vekst de neste 30 årene er mest realistiske.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Beregner på ulike måter

I dag bor det om lag 25.000 innbyggere i Bjørnafjorden kommune. Mens fylket forventer 35.000 innbyggere fram mot 2050, spår SSB 30.000.

– Våre framskrivinger er nyere, sier forsker Steffan Leknes i SSB.

Men analytikerne i Vestland fylkeskommune mener de har gode forutsetninger for å regne ut vekst med sine lokale kunnskaper.

– Jeg føler vi har litt mer lokal kontroll på det som fores inn i modellene. Men våre tall er ikke nødvendigvis bedre enn SSB sine, sier Stian Skår Ludvigsen, seksjonssjef i Vestland fylkeskommune.

Leknes i SSB mener det er naturlig å måtte ta høyde for usikkerheten.

– Framtida er usikker, så det ingen av oss som vet hva folketallet vil bli. Det er viktig å ta med seg inn i planleggingsprosessene, sier han.

Byggeprosjekt i Bjørnafjorden

BYGGER NYTT: Det er store sprik i befolkningsprognosene for Bjørnafjorden kommune, men byggingen av nye boligfelt er godt i gang.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vekst eller nedgang?

I kommuner med mange unge eller lite utflytting, har Vestland fylke høyere folketallsprognoser enn SSB. Motsatt har Vestland fylke lavere folketallsprognoser for kommunene med mange eldre eller lite innvandring.

I tretten av kommunene i Vestland er SSB og fylkeskommunen ikke enige om folketallet vil gå opp eller ned.

For Stryn forventer for eksempel SSB en nedgang på fire prosent, Vestland en oppgang på 6,5%. I Fjaler anslår SSB en vekst på åtte prosent, mens Vestland forventer 7,5% nedgang (se tabellen nederst).

– Det kan nok oppleves ganske frustrerende for kommunene å få slike tall å forholde seg til. Kommunene må gjerne kontakte oss for å få innsyn i forskjellene mellom våre og SSBs modeller, sier Ludvigsen i Vestland fylkeskommune.

Han sier forskjellene kan få store konsekvenser.

– For en kommune som skal beregne barnehagetilbud på kort varsel, så har jeg i noen tilfeller sett at forskjellen i fremskrivingen over en periode på fem år kan kan utgjøre et helt barnekull.

Bustadbygging på Søfteland i Bjørnafjorden

POPPER OPP: Et nytt boligområde bygges ved Søfteland, mens området i bakgrunnen nesten er ferdig utbygd.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Råder kommunene til å regne ut selv

SSB og fylkeskommunen er derimot ganske enige om den samlede befolkningsutviklingen i Vestland. Den blir 8-9 prosent.

Ludvigsen råder kommunene til også å lage sine egne beregninger.

– Da får de muligheten til å fremskrive befolkningstall helt ned på skolekretsnivå og institusjonskretsnivå.

Det samme tilrår SSB:

– Vi anbefaler kommunene å bruke sin ofte overlegne lokale kunnskap til å justere tallene de får fra oss. Ofte vet de mer om næringsutbygging, store samferdselsprosjekter og hvor det er planlagt boligbygging fremover, sier Leknes.