Fylkesveg 331 mellombels stengd

Fylkesveg 331 mellom Urnes og Skjolden i Luster er mellombels stengd grunna eit snøras, det melder Statens Vegvesen.