Fylkesmannen vil ha makten til Bergen

Lars Sponheim mener fylkesmannen i Hordaland bør slås sammen med Sogn og Fjordane, men ikke med Rogaland.

Lars Sponheim

MAKTSENTRUM: Fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim mener fylkesmannen bør ha kontor i Bergen. I avtalen om å danne en ny vestlandsregion har politikerne i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland gått inn for en felles fylkesmann som skal sitte i Leikanger.

Foto: Sølve Rydland / NRK

I en uttalelse som i går ble sendt til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, mener han også at fylkesmannen bør ha sete i Bergen.

I avtalen om å danne en ny vestlandsregion har politikerne i de tre fylkene gått inn for en felles fylkesmann som skal sitte på Leikanger. Det er Sponheim uenig i.

– Hordaland og Sogn og Fjordane har tidligere vært et fylke og fylkesmannsembete, sier Sponheim.

Vestlandsregion

KAN SLÅ SEG SAMMEN: Vestlandsregionen, som kan overta for fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Foto: NRK

Kontor i Bergen

Sponheim ber regjeringen om å puste liv i det som en gang het Bergenhus amt.

Han mener den nye regionen blir for stor for en fylkesmann. Han får støtte i departementet sin rapport om framtidig fylkesmannsstruktur.

– Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland er ifølge rapporten fra departementet, for stort til å være et fylkesmannsdistrikt.

– Avstanden til kommunene blir for lang, og kontakt med kommunene er noe av hverdagen til fylkesmannen. Derfor mener vi Hordaland og Sogn og Fjordane vil være det rette, sier han.

I uttalelsen han sendte til regjeringen slår han også fast at den nye og mektigere fylkesmannsembete bør samles i Bergen og ikke Leikanger.

– Når det gjelder fylkesmannens kontor her i Bergen, så er det for oss litt opplagt. Staten må ha en fylkesmann i landets nest største by, sier Sponheim.

Er ikke enig

Fylkesordfører i Hordaland Anne Gine Hestetun (Ap) har vært en av de tydeligste drivkreftene bak en sammenslåing av de tre vestlandsfylkene.

Hun er ikke enig i at en ny vestlandsregion vil bli for stor og for uhåndterlig for en fylkesmann.

Fylkesordførarane Jenny Følling, Anne Gine Hestetun og Solveig Egge Tengesdal

VESTLANDSFYLKET: Fylkesordførerne Jenny Følling, Anne Gine Hestetun (Hordaland) og Solveig Egge Tengesdal (Rogaland) etter at avtalen om vestlandsregionen ble signert.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Vi har gjort våre vurderinger. Det er at et sterkt vestland skal bestå av de tre fylkene. Dette er en balansert avtale der alle er litt misfornøyde, noe som er et godt utgangspunkt, sier Hestetun.

– Det er ikke slik at hele aktiviteten vil skje i Leikanger. Til gjengjeld vil du få en desentralisert struktur også i det som jeg tenker skal være fylkesmannens sitt utgangspunkt når vi har forhandlet fram en avtale, legger hun til.

Fylkesordføreren mener fylkesmannen tar feil når han kritiserer fylkespolitikerne for å legge seg opp i hvordan staten skal organisere seg.

– Statsråden har bedt oss om å gjøre en vurdering, Den jobben har vi gjort, sier hun.

Selv om det er statens regionale rolle og ikke fylkeskommunene Sponheim uttaler seg om i brevet til regjeringen, mener han det vil være naturlig at også de folkestyrte regionene får samme grenser som fylkesmannsembetet.

– Det hadde vært en stor fordel. Folk blander i dag sammen fylkeskommune og fylkesmann. Skal vi i tillegg operere med ulike territorier så vil dette skape avstand til folk.

– Jeg håper de kommer opp med en løsning basert på at man kan følge samme grensene, sier han.