Hopp til innhold

Fylkesmannen fant «gjennomgående svikt» i barnevernet på Tysnes

Mulige vold- og overgrepssaker mot barn blir liggende for lenge uten å bli undersøkt. De undersøkelsene som blir gjort er ikke gode nok, slår fylkesmannen fast.

Helga Arianson

FORVENTER BEDRING: Fylkeslege Helga Arianson sier det er alvorlig at Tysnes kommune ikke har sikret god nok oppfølging av mulige overgrepssaker mot barn. Kommunen har fått frist til 1. september med å rette opp i avvikene.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Avvikene kommer fram i en fersk tilsynsrapport etter at Fylkesmannen i Vestland nylig gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten i Tysnes kommune.

Der konkluderer de med at tilsynet har avdekket «gjennomgående svikt i barnevernstjenesten sine kjerneoppgaver»:

  • Kommunen har ikke sikret at bekymringsmeldinger som gjelder mistanke om vold og overgrep blir håndtert fullt ut.
  • Ledelsen har ikke sørget for at undersøkelser blir gjennomført systematisk nok, slik at alvoret i meldinger blir avklart.
  • Noen saker blir liggende for lenge uten at barnevernstjenesten gjør nødvendig arbeid fordi tjenesten venter på at politiet skal gjøre avhør i sakene.
  • Kommunen har ikke sikret barnas medvirkning i undersøkelser som gjelder mistanke om vold og overgrep.

– Det er alvorlig at saker der barn kanskje lever i en overgrepssituasjon, ikke blir undersøkt godt nok, sier fylkeslege Helga Arianson til NRK.

Svikter på medvirkning

Arianson legger til at det å sikre at barna selv blir hørt, gir et viktig perspektiv i saker der det foreligger mistanke om seksuelle overgrep.

– De argumentene og beskrivelsene barna kommer med, skal alltid vektlegges i vurderingen av tiltak.

Rådmann Steinar Dalland sier kommunen tar funnene fra Fylkesmannen på største alvor.

– Vi vil nå gå gjennom rapporten for å sikre at endring i praksis blir prioritert og gjennomført, sier Dalland.

Dalland erkjenner at kommunen ikke hatt gode nok rutiner for å sikre barnas medvirkning i saker der det kan ha skjedd et overgrep.

– Etter Fylkesmannens tilsyn har vi hatt opplæring og tatt i bruk dokumentasjonsmaler for samtaler med barn. Vi må erkjenne at det har vært rom for utvikling her, sier Dalland.

Tysnes rådhus Uggdal

GJENNOMGÅENDE SVIKT: Barnevernstjenesten i Tysnes får kraftig kritikk i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Vestland.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Varsler nye tilsyn

Rådmannen understreker at kommunen, med i underkant av 3000 innbyggere, allerede hadde satt i gang flere forbedringstiltak før tilsynet fra Fylkesmannen ble gjennomført.

Tiltakene var basert på en revisjon av rutiner og internkontroll i 2018.

– Det gjelder ikke alle forholdene, men på en del punkter er det iverksatt tiltak som ikke har etablert seg tilstrekkelig i praksis. Vi mener at det kunne kommet klarere fram i rapporten, sier Dalland.

Tilsynet i Tysnes kommune ble gjennomført i slutten av mars i år, og baserer seg delvis på bekymringsmeldinger om vold og overgrep som har blitt registrert mellom 2016 og 2018.

Ifølge fylkeslegen er det planlagt flere tilsvarende tilsyn i andre kommuner framover.

– Vi vet at Tysnes kommune ikke er alene om å streve med det vi har avdekket. Derfor kommer vi til å gå videre med dette som tema i flere kommuner, avslutter fylkeslegen.