Fylkesmannen åleine på topp

Fylkesmann Oddvar Flæte hadde høgast inntekt blant dei offentlege leiarane i Sogn og Fjordane i 2009.

Oddvar Flæte

DEN EINASTE MED MILLONINNTEKT: Staten og regjeringa sin mann i Sogn og Fjordane, Oddvar Flæte.

Foto: Rune Fossum / NRK

66 år gamle Flæte hadde ifølgje skattelistene drygt 1 million kroner i inntekt.

Nestemann på lista har også hatt kontorstad i Statens hus på Hermansverk. Fylkeslege Petter Øgar, som fredag hadde siste dag i jobben, er oppført med ei inntekt på 845.000 kroner.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Lågast løn av dei utvalde utvalde profilane innan forvaltninga som NRK har sett på, har dei fire prostane i Sogn og Fjordane. Dei ligg i snitt eit par hundre tusen kroner under andre leiarar innan det offentlege.

Dette tener dei innan forvaltninga i Sogn og Fjordane

Stilling

Namn

Alder

Inntekt

Formue

Skatt

Kommune

Fylkesmann

Oddvar Flæte

66

1014432

1064825

431476

Leikanger

Fylkeslege

Petter Øgar

57

845485

0

358509

Sogndal

Sorenskrivar

Harald Hjermann

61

836044

843113

348726

Sogndal

Regionvegsjef

Olav Ellevset

64

796735

0

337615

Arendal

Sorenskrivar

Terje Mowatt

53

761083

0

339078

Førde

Skatt Vest

Ove Nyland

46

726694

0

317379

Luster

Høgskulerektor

Åse Løkeland

58

710005

545724

312710

Bergen

Ass. Fylkesmann

Anne Karin Hamre

45

697076

0

283554

Sogndal

Nav-direktør

Tore Thorsnes

59

690972

0

290354

Leikanger

Lotteritilsyn-direktør

Atle Hamar

47

681562

0

299371

Jølster

Innovasjon Norge

Halvor Flatland

58

680535

112426

281392

Vik

Politimeister

Johan Brekke

51

672921

0

280888

Flora

Vestlandsforsking

Agnes Landstad

48

643587

119688

237098

Leikanger

Fylkesrådmann

Jan Øhlckers

64

612225

0

266554

Årdal

Fylkestannlege

Eilev Bent Rønnekleiv

35

606516

0

257199

Flora

Politiinspektør

Ronny Iden

51

598438

0

239148

Førde

Høgskuledirektør

Hans Jørgen Binningsbø

63

594515

140181

235053

Sogndal

Fylkeskulturdirektør

Ingebjørg Erikstad

57

592276

1361174

237405

Førde

Prost Nordfjord

Rolf Schanke Eikum

59

487933

0

187130

Eid

Prost Ytre Sogn

Geir Sørebø

62

460600

549996

181995

Høyanger

Prost Sunnfjord

Reidar Knapstad

60

382042

0

157113

Førde