Fylkeslegen kritiserer Bolstad

Helsetilsynet retter hard kritikk mot administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad.

Petter Øgar.
Foto: Roy Raasholm Fauske / NRK

Fylkeslege Petter Øgar meiner e-posten der Bolstad bad tilsette ved ortopdiklinikken i Lærdal prioritere pasientar utanfor Sogn og Fjordane kan vere i strid med retten til fritt sjukehusval.

Helsetilsynet krev no at innhaldet i pasientrettlova blir etterlevd i Helse Førde.

Høyr Petter Øgar: Fylkeslegen om Helse Førde