Hopp til innhold

Full utrykking etter tylefakter i verdas lengste vegtunnel

Ni brannbilar, politiet og ambulansar. Naudetatane frykta det verste då gassverdiane steig raskt i Lærdalstunnelen på E16. Årsaka viste seg å vere burning.

Burning i Lærdalstunnelen

FULL ALARM: Naudetatane er lite imponerte over bilføraren som boltra seg i Lærdalstunnelen i ettermiddag. – Blir ein teken for slikt, så kan ein tenkje seg at brannsjefen i dei respektive kommunane ynskjer å få refundert kostnadane sine, seier vaktleiar Dan Inge Gjesdal ved Alarmsentralen i Florø.

Foto: Aurland brannvern

– Eg er ikkje imponert over framferda. Det kostar samfunnet ein god del pengar og svekkjer beredskapen når ein sender ut slike ressursar unødvendig, seier vaktleiar Dan Inge Gjesdal ved Alarmsentralen i Florø.

Slo full alarm

Alarmen for høge gassverdiar i Lærdalstunnelen gjekk i 1440-tida laurdag. Tunnelen stengde seg automatisk, men verdiane steig så raskt at Vegtrafikksentralen frykta bilbrann. Samstundes som dei byrja å gå gjennom kring 200 kamera, varsla dei Alarmsentralen.

– Vi plar få melding om vogntog som røyklegg tunnelen, men det gjorde vi ikkje i dag, seier trafikkoperatør Ronny Sleire.

– Sjølv om viftene byrja å få litt bukt med gassane, så ventar vi ikkje for lenge om det er brann i ein så lang tunnel. Vi bad brann om hjelp, seier trafikkoperatør Ronny Sleire.

Ferske bremsespor

Brannvesenet køyrde gjennom tunnelen utan å finne verken trafikkulukke eller bilbrann. Trafikken skal heller ikkje ha vore stor nok til å forklare dei høge gassverdiane.

Derimot fann dei tydelege spor etter burning i begge lyshallane midt i den 24,5 kilometer lange tunnelen. Tunnelen vart stengd i kring ein halvtime.

– Det var relativt ferske bremsespor frå eit køyretøy som har køyrt rundt i mange slags retningar. Det er nærliggande å tru at det er årsaka, seier assisterande brannsjef i Aurland brannvern, Tor Mikkel Tokvam.

Ikkje ufarleg

Sleire seier det heldigvis ikkje er ofte dei får melding om slike tylefakter i tunnel. For slik leik er ikkje ufarleg og ikkje i tråd med vegtrafikklova.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

§ 3.Grunnregler for trafikk / Vegtrafikklova

– Det er ofte unge og uerfarne som driv med slikt tull. Ein kan fort miste kontroll på bilen, og du kan treffe fjellveggen eller møtande trafikk, seier vaktoperatøren.

Han har fleire bilbrannar i vestlandstunnelar friskt i minne.

– Neste gang kan syndaren blir fanga på kamera. Då blir det meldt. Slikt likar vi ikkje, seier Sleire.

Blir nokon tekne for det, så kan dei bli erstatningspliktige ovanfor naudetatane.

Førarkortbeslag

Burning i Lærdalstunnelen

UNDRAR: Assisterande brannsjef i Aurland brannvern, Tor Mikkel Tokvam, undrar seg over at nokon tek sjansen på å burne i ein tunnel på dagtid.

Foto: Aurland brannvern

Operasjonsleiar Lars Geitle var ikkje kjend med at burning var årsaka til at dei først måtte kalle ut, for så å kalle tilbake, ein politipatrulje. Vanlegvis slår dei ned på burning med anten politimelding eller førarkortbeslag.

– Det kjem an på kvar det skjer og farepotensialet. Snurrar ein rundt på parkeringsplass med andre bilar og menneske, så er det meir alvorleg enn å gjere det på ein aude plass. Slikt er i strid med vegtrafikklova, seier han og meiner tilfellet i dag er alvorleg.

– I dag vart det unødig bruk av ressursane til politi, brann og helse. Slikt kan gjere at ein blir forseinka til neste oppdrag, seier Geitle.

Lærdalstunnelen