Hopp til innhold

Full oppvask etter lovbruddene i NDLA – styret vil ikke svare på om lederen er fredet

Styret ser «svært alvorlig» på forholdene i det offentlige skoleselskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA), men legger lokk på hva som skjedde i det ekstraordinære styremøtet. NDLAs daglige leder sier han er «svært tilfreds» med styrevedtaket.

John Arve Eide

SVÆRT ORDKNAPP: – Jeg har ingen kommentar, svarer John Arve Eide, styreleder i Nasjonal digital læringsarena, på de fleste av NRKs spørsmål.

Foto: Ann Kristin Ohrstrand / Akershus fylkeskommune

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har i et ekstraordinært styremøte vedtatt å «finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet». Styret omtaler saken som «svært alvorlig».

– Dette er noe vi må ta svært på alvor og jobbe grundig med, det ligger i sakens natur, sier styreleder i NDLA, John Arve Eide.

Tirsdag kunne NRK fortelle hvordan konsulentselskapet Cerpus åttedoblet omsetningen nesten utelukkende grunnet kontrakter med NDLA, som på oppdrag fra 18 norske fylkeskommuner lager digitale læremidler for videregåendeelever.

Gjennom ti år har 155 millioner og hele 79 prosent av Cerpus' inntekter kommet fra NDLA – mens Cerpus' eiere og ledere selv har hatt svært sentrale lederroller i det offentlige skolesamarbeidet.

– En utrolig historie. Det kryr jo av inhabilitetsproblemer her, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Mener tilliten og omdømmet må gjenopprettes

NDLA-styrets vedtak kommer i kjølvannet av to forvaltningsrapporter fra Deloitte. De har gransket NDLA på oppdrag fra kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, etter at flere medarbeidere varslet internt om bindingene til Cerpus.

Rapportene slår fast at forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøloven er brutt.

Onsdag ettermiddag vedtok NDLA-styret følgende:

«Styret ser svært alvorlig på det som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet».

Styreleder John Arve Eide, som også er fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, er særdeles ordknapp når NRK ber ham utdype vedtaket.

– Jeg har ingen kommentar utover det vedtaket. Det er et vedtak som er fattet av styret, og der styret har gitt meg en oppgave, som du ser.

Øivind Høines

FORNØYD: – Styret må beslutte det som er best for selskapet, og jeg er trygg på at det blir ivaretatt på en god måte, sier NDLA-leder Øivind Høines.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Styremøte over to dager

Norske fylkeskommuner har til sammen spyttet inn godt over en halv milliard kroner siden oppstarten av NDLA i 2007.

Revisjonsrapportene har truffet selskapet hardt. I oktober vedtok styret at NDLAs fremtidige organisasjon skal være «tuftet på medvirkning, tillit og transparens».

Tirsdag ettermiddag og kveld møttes de 18 fylkeskommunenes opplæringssjefer til et ekstraordinært styremøte om «varslinger og ledelse på ulike nivåer».

På møtesenteret KS Agenda i Oslo satt de samlet i flere timer, uten å klare å komme frem til en konklusjon.

Etter nye timer med møtevirksomhet onsdag, klarte de til slutt å fatte et vedtak.

Men hvorfor møtet tok så lang tid, og hvilke diskusjoner styret har hatt, vil ikke Eide fortelle.

– Ingen kommentar, sier styrelederen.

– Hva er det dere ser svært alvorlig på?

– Vi har ikke noe vedtak og detaljer på det, som vi går ut med nå.

– Hvorfor trenger tilliten og omdømmet til NDLA å gjenopprettes?

– Igjen gir jeg ingen ytterligere kommentarer, sier Eide.

Freder ikke den daglige lederen

Styrelederen vil ikke lette på sløret vedrørende noe som helst av det de 18 fylkestoppene diskuterte i møtet.

– Diskuterte dere opplysningene og uttalelsene NDLA- og Cerpus-ledelsen kom med i NRKs sak tirsdag?

– Ingen kommentar. Vi hadde en saksliste som vi forholdt oss til.

– Ble det diskutert å fjerne Øivind Høines som leder for NDLA?

– Ingen kommentar. Vi har bare gjort det vedtaket jeg har sendt deg, vi har ikke gjort noen andre vedtak.

– Innebærer dette vedtaket at Høines nå er fredet som leder for NDLA?

– Jeg har ingen kommentar utover vedtaket som er fattet.

– Jeg har et vedtak å iverksette

– Men hva tenker du som styreleder må til for å gjenopprette tilliten og omdømmet til NDLA?

– Nå har jeg fått et vedtak som jeg skal iverksette. Det er det jeg har en forpliktelse overfor styret på, å utføre det.

– Men har du ikke som styreleder noen tanker om hvordan det skal utføres?

– Jeg har ingen kommentar utover det vedtaket.

– Du mener det ligger implisitt i vedtaket å ikke uttale seg om NDLAs tillit og omdømme i media?

– Jeg har et mandat å forholde meg til fra styret i NDLA, og det er det jeg gjør nå.

– OK, men utenom vedtaket. Hvordan er denne saken å håndtere for deg?

– Dette er en sak som må håndteres som alle andre saker av en styreleder.

– Hvorfor er du så sparsom med opplysningene i denne saken?

– Jeg har et vedtak å forholde meg til, og det er det jeg gjør nå, sier Eide.

John Arve Eide

FREDER IKKE LEDEREN: Styreleder John Arve Eide vil ikke svare på om styret freder NDLAs daglige leder.

Foto: Vibeke Klungland Opheim

Daglig leder: – Svært tilfreds

NDLA-leder Øivind Høines reagerer slik på vedtaket:

– Jeg er svært tilfreds med at styret tar ansvar og gjør nødvendige grep for å sikre NDLAs videre vekst og fremtid, sier Høines.

– Fryktet du et vedtak som ville ha konsekvenser for din stilling som leder?

– Nå har det vært et langt styremøte som har gått over to dager, og jeg vet ikke hvilke føringer som er gitt til styreleder. Men styret må beslutte det som er best for selskapet, og jeg er trygg på at det blir ivaretatt på en god måte, sier Høines.

Han sier han vil være «på tilbudssiden» i samtalene med styreleder Eide om NDLAs tillit og omdømme.

Cerpus- og NDLA-ledelsen sier det ikke har foregått alvorlige lovbrudd utover en bestilling av en konferansetur og den ulovlige gjengjeldelsen.