Hopp til innhold

Frykter utbygging av vindkraftanlegg kan true reiselivsnæringen

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv ber kommuner være på vakt mot vindkraftutbygging.

Vindmøllene preger fjellene over Bessaker i Roan.

VINDKRAFT: NVE jobber med å finne ut hvor i landet det vil egne seg best med vindkraftutbygging. Her fra Roan i Trøndelag.

Foto: stein lorentzen / nrk

Det var en lydhør forsamling som lyttet til Kristin Krohn Devold under reiselivskonferansen Vestlandstreffet 2018 i Bergen.

Bransjen er i vekst, og den administrerende direktøren i NHO Reiseliv snakket varmt om reiselivets bidrag til kommuneøkonomiene i hele landet.

Men et stykke ut i foredraget kom hun med et kraftig varsko: utbygging av vindkraftanlegg i Norge.

– Kommunene må spørre seg «hvor har de tenkt å bygge vindkraftanlegg i min kommune?». Er det midt i reiselivsperlene? Er det midt i det fineste hytteområdene, spurte hun fra scenen.

Devold frykter nemlig at vindkraftutbygging kan komme i konflikt med bransjen hun selv representerer.

– Hvis det bygges i disse områdene må man være klar over at man ikke får solgt en eneste hytte. Ingen vil ha skiturer i fred og ro hvor disse anleggene står. Og man må ikke tro at de kan kombineres med de fine kystperlene heller, sa hun videre.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv

FRYKTER UTBYGGING: Kristin Krohn Devold er redd for at vindkraftutbygging vil komme i konflikt med reiselivsnæringen.

Foto: Eivind Fondenes

– Kan ikke plasseres samme sted

De kommende årene kommer vi til å se flere store vindkraftprosjekter over hele landet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er godt i gang med en kartlegging av hvilke områder i landet som kan egne seg for vindkraft.

Devold er enig i at vindkraft vil være en viktig energikilde for Norge, men hun mener man må planlegge utbyggingen slik man planlegger annen industriutbygging.

– Man kan ikke legge industrianlegg hvor som helst i landet. Det må plasseres der det er best egnet. Og hvis man tar de fineste reiselivsperlene, og tror at det er bra områder for vindkraftutbygging, er det bare å glemme det, sier hun.

I verste fall kan det få store konsekvenser for viktige reiselivsdestinasjoner i landet, mener hun.

– Hvis man har en flott destinasjon langs kysten, hvor man markedsfører fjell, fjord og uberørt natur, det er ikke der du legger det største vindindustrianlegget, sier hun.

LES OGSÅ: Spår vindkraftaksjonar over heile Noreg

Kartlegger vindkraft-potensialet

Det er arbeidet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skaper bekymring hos Devold.

NVE jobber for tiden med en kartlegging av hvilke områder i Norge som kan egne seg for vindkraftutbygging.

– Vi har publisert et kart over 43 områder i Norge. Dette er områder vi holder på å analysere for å finne de stedene det er best egnet for vindkraft, sier prosjektleder Erlend Bjerkestrand.

vindkraft

NVE har fått oppdraget fra Olje- og energidepartementet. De skal levere et forslag innen 1. april neste år. Bjerkestrand forteller at forslaget vil ta hensyn til andre interesser.

– Når vi skal finne de best egnede områdene kikker vi på produksjonsforholdene, i tillegg til andre viktige interesser i området, enten det er snakk om fugleliv, regndrift, reiseliv eller andre relevante interesser, sier han.

Erlend Bjerkestrand

KARTLEGGER: Erlend Bjerkestrand i NVE sier de skal ta hensyn til andre interesser når de vurderer vindkraftpotensialet i ulike områder i Norge.

Foto: Privat

Mener frykten er ubegrunnet

Han mener derfor bekymringen til NHO Reiseliv er ubegrunnet. For hvis det skal være aktuelt å bygge vindkraftverk et sted, må det uansett søkes en konsesjon og gjøres en omfattende konsekvensutredning.

– Kartet vi har laget er ikke områder hvor det skal bygges vindkraftverk, men områder vi undersøker. Hvis de er bekymret for dette karte, så er det relativt ubegrunnet, sier han.

Derfor lager de egne rapporter om hvordan utbygging av vindkraftanlegg kan komme i konflikt med andre interesser.

Noen av rapportene er allerede klare. Den som omhandler reiselivet er under arbeid, og skal offentliggjøres like over nyttår.

– Hvilke konsekvenser vindkraftutbygging kan få for reiselivet er noe vi vurderer i denne rapporten. Utkastet er på høring hos NHO Reiseliv nå, sier han.

Devold understreker at de ikke er imot vindkraftutbygging i seg selv.

– For all del, vindkraft er ren kraft, men man må ikke tro at det kan ligge overalt, sier hun.