Frykter ny E16 Arna-Voss blir utsatt med mindre Hordfast bli prioritert bort

To store transportorganisasjoner går nå sammen og ber politikere i Vestland om å prioritere ned Hordfast til fordel for ny E16 mellom Bergen og Voss.

Flomskred ved Bolstad som stengte E16 29.08.2019.

FLOMSKRED: I 2019 gikk det enda et ras på den svært rasutsatte veien.

Foto: Ingjerd Martinussen / Statens vegvesen

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) var med på kravet om å nedprioritere Hordfast til fordel for ny E16. Det stemmer ikke. MEF har ikke tatt stilling til saken.

– Det er ingen som dør av å ta ferje, men det dør faktisk folk på E16. Sånn kan vi ikke ha det. E16 er for oss det desidert viktigste prosjektet, sier Jan Ove Halsøy, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLA).

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) er for alvor i gang. Vestland fylkeskommune skal gi innspill til prioriteringer i planen innen midten av mai.

Kravet har lastebileierne kommet med før, men nå har forbundet fått med seg NHO transport og logistikk, som også ønsker å prioritere nye E16, altså det såkalte K5-alternativet (se faktaboks).

Jan Ove Halsøy

Jan Ove, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLA). 

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Dermed går NHO Transport og Logistikk mot egen organisasjon. NHO sentralt er, i motsetning til transportdelen, støttespillere for at Hordfast skal stå øverst på ferjefri strekning mellom Bergen og Sunnhordland.

Krever tydelig prioritering

– Vi ønsker tydelighet i hva som er viktigst i hvordan vi skal prioritere. Fra vår side er det klart at E16 mellom Arna og Voss for øyeblikket blir satt høyest på prioriteringslisten, sier styreleder i NHOs transportdel i Vestland, Gjert Meyer.

Veistrekningen på E16 har krevd har krevd 41 menneskeliv siden 1990.

Hordfast, altså veiprosjektet med å bygge ferjefri vei mellom Sunnhordland og Bergen, blir vurdert til å ha stor lønnsomhet for samfunnet.

Likevel mener de to aktørene Norge Lastebileierforbund og NHO Transport og logistikk at prosjektet bør bli nedprioritert.

– Alle må prioritere tøft. Det er ikke spesielt for Vestland. Det gjelder alle fylker og kommuner i Norge der NTP-arbeidet pågår nå. Det dreier seg om en prioritering, sier Halsøy.

Holder åpne folkemøter

Denne måneden skal fylkespolitikerne i Vestland holde tre åpne folkmøter i Leirvik, Skei i Jølster og Bergen om Nasjonal Transportplan.

Jon Askeland (Sp) på garden der han vaks opp.

TAUS: Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) vil ikke si noe om hvilket alternativ han mener bør stå øverst.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Der kan alle som vil komme med innspill til hva politikerne skal kjempe for skal stå øverst på prioriteringslista. De tre aktørene vil også komme med sine innspill på disse møtene.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) sier han forstår kravet om en klar prioriteringsliste.

– På møtene skal vi be om innspill, og så skal fylkespolitikerne sette seg ned og kna dette sammen. Dette kommer til å engasjere. Jeg ønsker ikke si noe om hva vi bør lande på, sier Askeland.

– For alt vi vet, så kan det være at de klarer å vedta begge deler, det hadde vært det ideelle. Vi kan leve uten broen i prioriteringsrekkefølgen, og vi kan leve med et alternativ til en lang bro, sier Meyer.

Les også: Han har kjempet for ny E16 i 20 år – nå tar den nye veien huset hans