Vil beholde biblioteket

I løpet av de siste 20 årene har rundt 450 biblioteksfilialer lagt ned rundt omkring i landet.

Video Små bibliotek blir nedlagt

Mange lokalbiblioteker har blitt lagt ned i landet. Landås filial i Bergen kan være neste.

Bibliotekene i Bergen opplever besøksrekord, men har altfor lite penger til drift.

Ifølge Norsk bibliotekforening føler de fleste bibliotekene at kommunestyret nedprioriterer dem.

Lite penger

I fjor var det besøksrekord på alle bibliotekene i landet. Men kostnadene med å drive bibliotekene er større enn de midlene de får fra kommunene.

I Bergen fører det mellom annet til dårligere tilbud for bibliotekbrukerne i bydelen Landås.

Fra første mars, er det kun en ettermiddag dette biblioteket vil være åpent. Åpningstidene blir kraftig redusert. Avdelingsleder ved biblioteket Ashild Sæle er lei seg for de nye åpningstidene.

– Synes det er forferdelig trist. Vi blir vanskeligere tilgjengelig.

Kutter mye

Biblioteksjef i Bergen, Leikny Haga Indergaard sier at bibliotek har et stramt budsjett.

– De siste årene har vi hatt utfordringer med at utgiftene har vært større enn det som har vært kompensert i budsjettet. Det betyr at vi må skjære ned på innholdet og aktivitetene.

Hun sier at redusert åpningstid ved Landås er kun en av konsekvensene av at biblioteket ikke får de pengene de trenger.

– Vi har meldt oss ut av den digitale spørretjenesten, bibliotekssvar.no. Vi har innskrenking av fjernlån, mye på innkjøp av nye bøker og på betjening. Og våre ansatte er ikke glad for å gi publikum et dårligere tilbud.