Frykter engelsk overtar på NHH

I dag vedtok Norges Handelshøgskole for første gang en språkstrategi. Målet er å sikre at lærestedet ikke bare bruker engelsk.

Norges Handelshøyskole

Engelsk holder på å ta over på Handelshøyskolen i Bergen (NHH).

Foto: Norges Handelshøyskole

– Ja takk, begge deler, sier Marita Kristiansen ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).

Hun forsker og underviser på engelsk og norsk terminologi ved NHH. Det siste året har hun ledet et utvalg som har laget språklige retningslinjer for utdanningsinstitusjonen.

– NHH har blitt veldig internasjonal, vi har studenter fra mange nasjoner og det er klart at da er engelsk det naturlige fellesspråket på skolen.

I dag la utvalget ved skolen frem forslag til endringer i arbeidsspråket. Målet er å hindre at engelsken tar helt over for norsk. Forslaget blir likevel å bruke både engelsk og norsk ved lærestedet, altså; ja takk, begge deler.

– Det viktige er at vi er bevisst slik at vi blir i stand til å ivareta vårt eget språk, norsk, sier Kristiansen.

– Viktig arbeid

Det er bare noen uker siden direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim besøkte Bergen. Her finnes et av de viktigste miljøene innenfor fagspråk i Norden.

– Det arbeidet som nå gjøres er på et viktig felt og er et viktig arbeid, sier han.

LES OGSÅ: Språkdirektøren: – Politiet er for dårlig i nynorsk | Departementene svikter nynorsk

Parallellspråklighet

NHH har som mål å være et internasjonalt lærested. Kristiansen mener det er viktig at skolen blir bevisst på språket som brukes nå, ellers hadde engelsk fort tatt helt over som arbeidsspråk.

– Det å klare begge deler er utfordringen. Det gjør at vi nå fremmer tiltak som går på det som vi kaller parallell språklighet at vi gjør både og. Vi ville nok hatt en situasjon med stadig mer engelsk hvis vi ikke gjør noen inngrep nå.