Hopp til innhold

Frykter at liv går tapt hvis akuttkirurgi forsvinner

Odda/Bergen (NRK): Over tusen personer demonstrerte mandag utenfor Odda sykehus etter det ble kjent at den akuttkirurgiske beredskapen ved sykehuset står i fare.

Demonstrasjon utenfor Odda sykehus
Foto: Tale Hauso / NRK

En prosjektgruppe, satt ned av Helse Vest, møttes mandag for det siste ordinære arbeidsmøte i Odda for diskutere hvordan Odda sykehus skal se ut i fremtiden. Prosjektgruppen er spesielt uenig om ett punkt: Om akuttkirurgisk beredskap skal videreføres ved Odda sykehus.

Over tusen mennesker samlet seg derfor ved sykehuset i dag, for å markere sitt standpunkt i saken: Et lokalsykehus uten akuttkirurgi vil koste mennesker livet.

En av dem som demonstrerte mandag, var Håkon Tverdal. I armen holdt han en plakat med påskriften «Helikopteret kunne ikkje henta pappa i Odda, den dagen han døde».

– Jeg har lyst at de som skal avgjøre dette må ta innover seg at det står om liv. Det står om livene til oss som bor i Odda, og livene til de som besøker Odda, sier Tverdal.

Håkon Tverdal

MISTET FAREN: Håkon Tverdal frykter liv går tapt dersom Odda sykehus mister akuttkirurgisk beredskap.

Foto: Tale Hauso / NRK

Ordfører: – Svært misfornøyd

Tverdal sier at faren hans døde på en dag været hindret luftambulansen i å lande i Odda. Om livet kunne ha blitt reddet vites ikke, men ordfører Roald Aga Haug (Ap) mener at prosjektgruppen må legge til grunn geografiske og værmessige forhold når innstillingen for akuttkirurgiens fremtid skal komme.

– Det er store utfordringer med geografi og vær i sykehusets opptaksområde. Å ikke opprettholde akuttkirurgisk beredskap vil medføre at pasienter vil dø i vårt opptaksområde, sier Aga Haug.

Han sitter selv i prosjektgruppen, og er glad for at hele 11 av 15 medlemmer var i dag for å opprettholde tilbudet i Odda. Men dette vil ikke være en ren innstilling fra prosjektgruppens flertall, ettersom mindretallets standpunkt også skal være en del av rapporten.

– Jeg er svært misfornøyd med at vi som går inn for å videreføre akuttkirurgi ikke får lov til å skrive vår egen tilråding, men den skal da påvirkes av dem som er mot å videreføre akuttkirurgi, sier han.

Roald Aga Haug, ordfører i Odda kommune (Ap)

KRITISK: Odda-ordfører Roald Aga Haug (Ap) er sterkt kritisk til deler av prosjektgruppen, som mener at Odda sykehus skal stå uten akuttkirurgisk beredskap.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

Prosjektgruppeleder vil ikke si hva han mener

Prosjektgruppeleder Helge Bryne sier at det er en uenighet innad i gruppen.

– Spørsmålet om akuttkirurgi opptar en stor del av tiden. Det er ikke overraskende at det er ulike synspunkter her, sier han.

Han vil ikke si hva han selv eller noen av de andre medlemmene i gruppen mener om saken.

– Vi er ikke helt i mål med rapporten. Vi har hatt lange og inngående diskusjoner i dag og stort sett konsentrert oss om de vanskelige spørsmålene. Målet er å bli ferdig med den 2. januar, sier han.

Endelig vedtak om akuttkirurgisk beredskap i Odda kommer i styremøtet i Helse Vest i april 2017.