Hopp til innhold

Frp vil redde dei elektriske ferjene

Elektrifiseringa av ferjer har gitt pengeknipe i fleire kystfylke. No kan pengane kome frå partiet som har vore mest skeptisk til klimavennlege ferjer.

Stavanger i Lavik

DYRE: Dei elektriske ferjene som mellom anna Vestland fylkeskommune har satsa på, har kosta kystfylka dyrt.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Framstegspartiet har alltid vore opptekne av ferjer og kysten vår. Difor er det heilt naturleg for oss å no gje pengar til dei fylka som har satsa på elektriske ferjer, seier Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for Frp Hordaland.

Då regjeringa kom med sitt forslag til statsbudsjett tidlegare i haust, var det klart at det ikkje låg inne pengar til å kompensere dei kystfylka som har brukt store pengar på å gjere ferjene elektriske.

Det var eit prestisjenederlag for både KrF og Venstre, og det førte til uro særleg i Vestland fylke.

Der var fylkespolitikarane så avhengige av støtta frå staten at dei valde å budsjettere med kompensasjonspengane, sjølv om pengane ikkje låg inne i forslaget til statsbudsjett.

Stiller krav om billettprisar

No er det klart at Framstegspartiet foreslår totalt 200 millionar kroner i ekstraløyvingar til ferjefylka. Av dei skal det meste gå til satsinga på elferjer, og Vestland fylke ligg an til å få mest.

Også Nordland og Møre og Romsdal kan nyte godt av desse midlane, dersom dei kjem med i det endeleg statsbudsjettet seinare i år.

– Dette er veldig gode signal frå Frp. Det er om lag det vi har håpa på, seier Aleksander Øren Heen, gruppeleiar for Senterpartiet i Vestland fylkesting.

Njåstad i Frp understrekar likevel at pengane ikkje kjem utan vidare. For å hindre eit liknande hopp i ferjeprisane som det som skapte eit ferjeopprør i fjor, foreslår partiet å stille krav om at billettprisane ikkje skal gå for mykje opp.

– Dersom fylka aukar billettprisane for mykje, og let ferjepassasjerane betale for den kostbare elektrifiseringa som politikarane har sett i gang, så får dei ikkje pengane, seier Njåstad.

Helge Andre Njåstad utenfor Austevoll pleie- og omsorgssenter

GIR PENGAR: Helge André Njåstad og Frp gir pengar til satsinga på elektriske ferjer i sitt alternative statsbudsjett.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Venstre jublar over Frp-gjennomslag

Frp legg ikkje skjul på at dei meiner fylkespolitikarane i Vestland har vore for ambisiøse med satsinga på elektrifisering av ferjene.

Lokalt er det også Frp som har vore mest skeptiske til det grøne skiftet i ferjeflåten. Men at det likevel er dei som kjem med pengane som skal til, tek ikkje Venstre så tungt.

– Det er veldig bra at Frp foreslår dette. Det er berre kjekt om vi får konkurranse frå dei på visjonen om eit grønt skifte i transportsektoren, seier Ketil Kjenseth (V) som leiar energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Kjenseth understrekar at regjeringspartia og Frp no skal forhandle, men at forslaget til Frp om meir pengar til elferjer gir eit lovande utgangspunkt for forhandlingane.

Hel-elekriske ferja Ampere

VIL HINDRE PRISHOPP: Framstegspartiet foreslår totalt 200 millionar kroner i ekstraløyvingar til ferjefylka, men stiller samtidig krav om at billettprisane ikkje skal gå for mykje opp.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix