Frp vil gi «Dark Room» utviklingspenger for å stoppe overgrep mot utenlandske barn

Regjeringspartiet mener bistandsmidler bør brukes i Norge for å hjelpe politi i utviklingsland. – Politisk nybrottsarbeid, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen.

Hus der politiet i Fillippinene aksjonerte

AKSJONERTE: I dette huset reddet filippinsk politi, etter samarbeid med «Dark Room»-etterforskerne i Vest politidistrikt, ut fem barn de mente ble utsatt for live-overgrep på nettet.

Foto: Politiet

Frp sender torsdag spørsmål til utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) der de ber ham vurdere å bruke deler av Norges utviklingsbudsjett på å stoppe videooverførte overgrep mot barn i utviklingsland.

Frp foreslår at Vest politidistrikts operasjon «Dark Room», som nå blir en permanent gruppe for etterforskning av seksuelle overgrep på nett, skal få pengene.

«Dark Room»-etterforskerne har rullet opp flere saker der hundrevis av filippinske barn har blitt utsatt for overgrep mens norske menn har sittet hjemme og sett på direkte. Nylig ble en 48-åring fra Hordaland dømt til 16 års fengsel i en slik sak.

– Vi håper å utvikle ny politikk. For én ting er hva vi kan gjøre i Norge, men overgrepene bestilles i land utenfor våre grenser. Da må vi også gjøre noe i de landene, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp), som stiller statsråden spørsmål.

Per-Willy Amundsen Arendalsuka

FREMMER FORSLAGET: Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Torstein Bøe / NPK

– Må bekjempes

Frp begrunner forslaget med at sakene «Dark Room» har avdekket, viser nødvendigheten av internasjonalt samarbeid om etterforskning av barneovergrep.

De sier utviklingsland mangler ressurser og kompetanse i denne typen saker, og frykter stadig bedre tilgang til internett i disse landene vil gjøre at problemet eskalerer.

– Dette er en type kriminalitet som skal, og må, bekjempes. Vi har et romslig bistandsbudsjett, og dersom vi kan bruke deler av disse midlene til å bekjempe kriminaliteten i landet der overgrepene foregår på bestilling fra Norge, vil det være svært nyttig, mener Amundsen.

Det er allerede igangsatt et arbeid for å etablere stillinger for norske etterforskere i landene der bestillingsovergrep forekommer hyppigst.

Frp begrunner forslaget med at Norge har etterforskere i verdensklasse i overgrepssaker. De mener utviklingsmidler til «Dark Room» kan brukes til opplæring og styrking av lokalt politi, noe som samtidig vil bidra til å lette arbeidet for norske etterforskere.

– Det er viktig at politi i utviklingsland er i stand til å håndtere denne typen avskyelige overgrep. Det er de, i stor grad, ikke i dag. Da er det naturlig at vår bistand til utviklingsland også innebærer å gi av kompetansen vi besitter, sier Amundsen.

Janne Heltne og Magne Kvamme Sylta i Bergen tingrett, Dark Room-sak

POSITIV: Påtaleansvarlig i «Dark Room», politiadvokat Janne Ringset Heltne, her i retten sammen med statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

«Dark Room»-leder: – Et økende problem

Utviklingsminister Ulstein mener det er viktig å styrke den internasjonale innsatsen mot seksuelle forbrytelser mot barn.

«Jeg vil se nærmere på hvordan den internasjonale innsatsen kan styrkes gjennom å trappe opp kampen mot moderne slaveri», skriver Ulstein i en e-post via kommunikasjonsavdelingen i Utenriksdepartementet. Han påpeker at departementet er i ferd med å utarbeide et nytt bistandsprogram på området.

Påtaleansvarlig i «Dark Room», politiadvokat Janne Ringset Heltne, har tidligere fremhevet behovet for økt internasjonalt samarbeid i overgrepssakene.

– Jeg synes dette høres interessant ut, og vi vil følge med på hvordan det utvikler seg videre, sier Heltne.

Politiadvokaten deler frykten for at problemet med videooverførte overgrep mot barn i utviklingsland kan bli større.

– Vår erfaring er at dette er et stort problem, og et økende problem, sier Heltne.