FRONT MOT FRONT PÅ STORD:

To bilar har kollidert front mot front på Valvatne på Stord. Det var låg fart på dei to bilane, og politiet melder om mogeleg personskade. Alle naudetatane er på veg til staden.