Frigir navn på omkommet UiB-student

Det var 25 år gamle Vilde Marie Aanderaa som mistet livet i en trafikkulykke i Sør-Afrika. Aanderaa er hjemmehørende i Bergen og var denne høsten på praksisopphold i Cape Town.