Fri ferdsel i Lyderhornsvegen

Eit trafikkuhell på fv. 5210 i Lyderhornsvegen medførte redusert framkome.