Fremtidens flommer setter boliger i fare

Ny klimarapport varsler større og mer intens nedbør fremover. Skal alt vannet få plass i de samme vassdragene, må flere boliger trolig flyttes eller rives, varsler NVE.

Apeltunvassdraget

UTSATT: Apeltunvassdraget i Bergen ligger utsatt til med fremtidens mer intense nedbør. – Vassdraget har et lite nedbørsfelt, og vannstanden stiger raskt ved intens nedbør, sier NVE-regionsjef Brigt Samdal.

Foto: NRK

For å svare på fremtidens klimautfordringer, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt, Uni Research og Bjerknessenteret gått sammen om prosjektet Norsk klimaservicesenter.

De utarbeider såkalte klimaprofiler for hvert enkelt fylke i Norge – og fremskrivingene av nedbør og temperatur viser behov for omfattende tiltak fremover.

I Bergen kan den økte flomfaren bety at flere boliger nær vassdrag må fjernes eller rives, viser den ferske klimaprofilen for Hordaland, som er sjette fylke som får en slik rapport.

– Fremskrivingene viser 15 prosent mer nedbør i Hordaland frem mot år 2100, og mer intens nedbør. Den må vi finne plass til i de samme elvene og bekkene som i dag. Dermed må volumet økes, sier Brigt Samdal, regiondirektør i NVE.

Brigt Samdal

MER FLOM: – Dette handler om CO2-utslippene. Det viktigste vi kan gjøre, er at hver og én bidrar til å minske dem, sier Brigt Samdal NVE.

Foto: NRK

Flomsikring kan gå utover hus

Det kan føre til at boliger må flyttes eller rives for å gjøre plass til nødvendige utvidelser.

– Vi ser stadig vekk eksempler på at vi ved sikring av vassdrag må bruke tekniske løsninger som fører til at hus må ofres. Det kan oppleves urettferdig og voldsomt, men det er nok ikke utenkelig at vi vil se mer av det, sier Samdal.

Spesielt gjelder dette i tettbygde områder med arealknapphet.

– I bynære områder er det trangt, og lite plass til å lage så store arealer som vannet trenger for å passere. For politikerne i disse områdene blir det vanskelig å planlegge fremover, advarer Samdal.

Utfordrer kommunene

I tillegg til økt nedbør gir høyere temperaturer også større mengder smeltevann. NVE-sjefen mener kommunene har et stort ansvar når de skal planlegge arealbruken sin i årene fremover.

– Vi bruker over hundre millioner i året for å sikre eksisterende boliger i Norge, og i arealplanleggingen fremover må vi ikke gjøre det slik at vi bygger flere boliger som trenger sikring. Mange kommuner har en bit å gå på å erkjenne ansvaret de har, og det er bygget mange steder det ikke burde vært bygget, sier regionsjefen.

Gode arealplaner trenger grundig kartlegging av fremtidens problemområder, som ofte vil være vassdrag i urbane strøk med små nedbørsfelt.

– Handler om CO2-utslipp

Ett av dem er Apeltunvassdraget i Bergen, der NVE nå utarbeider et flomsonekart. Samdal vil ikke forskuttere funnene, men legger ikke skjul på at boligene tettest på vassdraget kan ligge utsatt til i fremtiden.

– Vassdraget har et lite nedbørsfelt, og vannstanden stiger raskt ved intens nedbør. I områdene rundt er det også mye asfalt. Vannet transporteres raskt, noe som fører til oversvømmelser allerede i dag.

Det er kun én ting som hjelper dersom den omfattende flomsikringen skal bli overflødig, ifølge Samdal.

– Dette handler om CO2-utslippene. Det viktigste vi kan gjøre, er at hver og én bidrar til å minske dem, sier NVE-sjefen.