Fremgang for russisk-ortodoks kirke

Den russisk-ortodokse kirken i Bergen fikk 80 prosent flere medlemmer i 2007, mens Levende Ord mistet 20 prosent av sine medlemmer.

Mariakirken i Bergen

FLERE: Stadig flere går i Mariakirken på Gudstjenestene til den russisk-ortodokse menigheten i Bergen.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

- Det er folk som flytter fra Russland, Ukraina og andre tidligere Sovjet-stater som blir medlem hos oss, forklarer kirkeleser Alexei Sioutine.

Kristi Åpenbaringsmenighet, som er russisk-ortodoks, fikk 60 nye medlemmer i fjor, viser tall fra Fylkesmannen i Hordaland.

- Vi vil jo gjerne at det skal komme flere på våre gudstjenester, men vi kan ikke tvinge folk, sier Sioutine.

Nysgjerrige nordmenn

Han merker også at flere nordmenn er innom gudstjenestene, til tross for at Gudstjenestene holdes på kirkeslavisk.

- Nysgjerrige nordmenn kommer gjerne innom. Andre ganger kommer rumenere og bulgarere innom, fordi de ikke har sin egen menighet i Bergen, forklarer kirkeleseren.

Bergen Moske snart forbi Levende Ord

Bergen Moské økte medlemstallet sitt med 192 i 2007 og har nå totalt 1559 medlemmer. Dermed er Bergen Moské nesten forbi Levende Ord på listen over antall medlemmer i trossamfunn i Bergen. Levende Ord mistet forrige år 20 prosent av medlemsmassen og har nå 1958 medlemmer.

I 2007 var det hele 65 trossamfunn i Hordaland. Fire nye ble opprettet i løpet av året - Håpet omsorgsmenighet i Bergen, Nordhordland Bibelsenter, Pinsemenigheten Sion i Øygarden og Stord Islamske Kultursenter.