Framleis stengt på Vikafjellet

Riksveg 13 over Vikafjellet er framleis stengd av ein polsk semitrailer som har køyrt seg fast i Holesvingane. Bergingsbilen som skulle kome frå Voss er framleis ikkje på plass, opplyser ein innringar som ventar på staden.