Framleis privat drift

Det blir neppe fleirtal for at det offentlege skal ta over drifta av Bybanen. I dag skal fylkestinget ta stilling til om ein skal fortsette med privat drift eller ikkje. Både Sp og MDG slo i går fast at dei framleis vil at private skal driva kollektivtilbodet. Dermed står Ap, SV og Raudt åleine om at det offentlege skal overta.

Bybanen i Bergen ved Nonneseter stasjon
Foto: Atle Markeng / NRK