Forventar handling frå regjeringa

– Styresmaktene må no gjere fagre ord til faktisk politikk, seier dagleg leiar Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag. Fredag la regjeringa fram ei ny stortingsmelding som legg opp til innstrammingar for vindkraftutbygginga.

Helene Ødven i Bergen og Hordaland turlag
Foto: Anette Berentsen / NRK