Fortalte om mishandling hjemme – barnehagen gjorde ingenting

I flere år fortalte tre søsken barnehagepersonalet i Bergen om hvordan de ble slått og lugget hjemme. Først etter tre år gikk styreren videre med saken.

Trine Samuelsberg

ALVORLIG TILFELLE: Tre søsken fortalte i flere år barnehagepersonalet i Bergen om hvordan de ble slått og lugget hjemme. Kommunaldirektør for barnehage Trine Samuelsberg ser alvorlig på saken. – Forferdelig at dette kan skje.

Foto: Siri Løken / NRK

Det første notatet om hva barna hadde fortalt om vold i hjemmet ble levert til barnehagestyreren i mars 2013. Styreren valgte å ikke melde fra om saken, skriver Bergensavisen.

Vikar tok grep

Et nytt notat et drøyt år senere førte heller ikke til at saken gikk videre. Den høsten fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk sju nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet.

Først da denne styreren var sykmeldt, skjedde det noe da stedfortrederen tok affære.

– Dette er en veldig trist og alvorlig sak. Barnehagen skal være et sted der barn er trygge. Det er forferdelig at sånne ting kan skje, sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Trine Samuelsberg, til NRK.

Barnehageeier fikk varsel om flere pålegg

Kommunen førte tilsyn med barnehagen i januar i år etter at advokat Frode Træland informerte kommunen om forholdet. Træland er oppnevnt som setteverge for de tre barna. Advokaten har så langt ikke besvart NRK sine henvendelser.

Barnehageeieren fikk varsel om å rette forhold som gjelder rutiner, oppfølging og kompetanse hos sine ansatte. Barnehageeier har i sitt tilsvar påpekt at forholdet skyldtes en glipp i rutinene

– Svaret vil følges opp etter påske for å vurdere hvordan det skal håndteres videre, sier Samuelsberg.

– Uforståelig at det kan skje

Politianmeldelsen skal ha blitt gjort av barnevernstjenesten i november i fjor. I et brev til kommunen reagerer Træland kraftig på måten den private barnehagen har håndtert saken.

Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen. Nå er begge foreldrene siktet for barnemishandling, og ifølge papirer BA har fått innsyn i, dreier det seg blant annet om slag og lugging.

Fagavdelingen for skole og barnehage kan ikke forstå hvordan to styrere og fem ansatte i en periode fra 2013 til 2016 har latt være å melde fra til barnevernet, slik loven sier de skal gjøre.

– Det er uforståelig at dette kan skje ut fra lovens helt ufravikelige krav om hvilken meldeplikt en barnehage har når barn melder fra om vold. At så mange er involvert i en sak, tenker jeg at er verdt å betegne som tragisk.

Styrerne jobber fremdeles i barnehage

Leder for den private barnehageaktøren viser til kommentarene i BA når NRK ber om en kommentar.

Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt. Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt.

Ifølge tilsynet jobber de to styrerne som unnlot å gi beskjed fremdeles i en av barnehagene til den private aktøren. Den aktuelle barnehagen har fått ny daglig leder.

– Vil Bergen kommune vurdere om barnehagen er skikket til å drive videre?

– En del av tilsynet er nettopp å vurdere om de er skikket til å drive i tråd med lovverket. Det vil bli gjort en faglig vurdering av svarene som er gitt i ettertid.