Forsvarte Vestlandsfylket

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) snakka varmt om Vestlandsfylket i opningstalen sin til Fylkestinget i Loen. Følling har teke initiativ til å føra nabosamtalar med Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. – Me kan vera usamde, men eg trur dagens stortingsfleirtal vil gjennomføra regionreforma, og då handlar det om å ta vare på interessene i fylket, sa Følling.

Jenny Følling
Foto: Noralv Pedersen / NRK