Forsvaret: Bergingen av KNM «Helge Ingstad» kostet 726 millioner kroner

Forsvaret vil undersøke om stålet fra fregatten kan selges. Fartøyet er nå 2,2 milliarder kroner mindre verdt etter ulykken, mener de.

KNM "Helge Ingstad" sjøsettes etter havariet

SJØSATT: 10. april ble KNM «Helge Ingstad» sjøsatt igjen etter kollisjonen 8. november i fjor.

Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret

I Forsvarets årsrapport kommer de for første gang med hele de forventede kostnadene for bergingen av fregatten.

Prisen er anslått til 726 millioner kroner, står det i rapporten. Dette omfatter heving, sikring og transport.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa 4. mars at hevingen hadde kostet 640 millioner kroner frem til det. Prisen har steget ytterligere siden.

Haakon Bruun-Hanssen, forsvarssjef

SJEF: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la i dag fram Forsvarets årsrapport for 2018.

Foto: Christian Lura

Svekket forsvar

Norges forsvarsevne er svekket på grunn av at KNM «Helge Ingstad» ikke er i tjeneste. Hvor mye, er vanskelig å si, skriver Forsvaret i rapporten. Norge har ytterligere fire fregatter som de seiler mer med enn vanlig.

«Havariet vil påvirke Forsvarets operative evne, leveranser og beredskap», skriver de.

Sjøforsvarets driftsutgifter gikk i fjor 82 millioner kroner over budsjett. Dette er i all hovedsak på grunn av KNM «Helge Ingstad».

Vurderer å selge stålet

Forsvaret kjøpte KNM «Helge Ingstad» og utstyr om bord for 4,3 milliarder kroner. Skipet ble levert i 2009.

I regnskapet er fregattens verdi skrevet ned med 2,2 milliarder. Det betyr at verdien på fregatten har mer enn halvert seg etter havariet.

Samtidig skriver de at det er vanskelig å fastsette verdien nøyaktig før de har på plass en tilstandsrapport. Den forventer de klar i slutten av april.

Arbeidet vil avdekke hvor mye som kan reddes.

«Det skal også vurderes om deler av fregatten kan benyttes til gjenværende fartøyer, eller om det er mulig å selge stålet», skriver de.

Regjeringen vil betale for en ny fregatt over statsbudsjettet.

Les hele rapporten her.

KNM Helge Ingstad 5.februar 2019

HAVARERT: KNM «Helge Ingstad» i fjæresteinene i Hjeltefjorden, 5. februar.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Kolliderte i fjor

KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden i Hordaland, 8. november i fjor. Skipet fikk en 45 meter lang flenge i skroget på styrbord side, og gikk på grunn like etter.

Skipet lå kun med radartårnet synlig fra midten av november til den ble fraktet til Sjøforsvarets base på Haakonsvern 4. mars.

2. april ble det kjent at tre personer har status som mistenkt etter ulykken. Dette gjelder losen om bord på «Sola TS», vaktsjefen på broen på fregatten og en ansatt på sjøtrafikksentralen på Fedje.

10. april ble fregatten sjøsatt igjen.