Forsvaret orienterer om dødsulukke

Hærsjef Odin Johannessen fortel om dødsulukka i Troms fredag, der ein 21 år gamal sersjant frå Voss mista livet.

Hærsjef Odin Johannessen orienterer om dødsulykke i Troms ved Akershus festning