Skal helsesjekke Kosovo-soldater

Forsvaret skal nå sjekke tidligere KFOR-soldater opp mot ulike helseregistre, for å se om unormalt mange har blitt syke.

Forsvaret skal no sjekka tidlegare FN-soldatar opp mot ulike helseregister - for å sjå om det e unormalt mange som har blitt sjuke. Også fleire andre tiltak blir sett i gong, etter at NRK denne veka har fortalt om soldatar med hjernesvulst.

FIKK HJERNESVULST: Hans Bjarne fikk hjernesvulst noen år etter at han kom hjem fra utenlandstjeneste i Kosovo.

Vidar Lehmann

KAN VÆRE HELSESKADELIG: – Siste ord er ikke sagt om uran sin biologiske virkning, sier tidligere lege for FN-styrkene, Vidar Lehmann.

Foto: NRK

Hans Bjarne reiste denne uken et stort spørsmål, etter at han tidligere fikk påvist hjernesvulst .

– Hva har gjort det? Hva har jeg blitt eksponert for? spør Hans Bjarne, da NRK treffer ham.

Og det er det Forsvaret nå skal prøve å finne ut av. 3 500 norske menn og kvinner tjenestegjorde i Kosovo, og flere av dem har fått hjernesvulst.

Strakstiltak i Forsvaret

Forsvaret setter foreløpig i gang følgende tiltak:

  • Forsvarets helseregister blir koblet mot sivile helseregistre for å se om det er overhyppighet av sykdom
  • Informasjon skal innhentes fra allierte i Kosovo
  • Veterantjenesten øker bemanningen og utvider åpningstiden for vakttelefon

Forurensing og radioaktivitet i Kosovo

Det var sterk forurensing og radioaktivitet, og i bakken lå utarmet uran fra NATO-bomber. Dette er et omstridt stoff som fagfolk mener kan være helseskadelig.

– Det siste ordet er ikke sagt om utarmet uran sin biologiske virkning, sier tidligere lege for FN-styrkene, Vidar Lehmann til NRK.

Mood om strålingen i Kosovo.

SKAL SNU ALLE STEINER (VIDEO): Generalmajor Robert Mood sier til NRK at Forsvaret tar veteranene på alvor, og at alleopplysninger skal behandles ut fra et føre-var-prinsipp.

Vil ha omfattende kartlegging

Derfor vil veteranene ha en mer omfattende kartlegging, slik som Forsvaret gjorde i etterkant av Gulfkrigen.

– Med bakgrunn i det som nå kommer tilbake til Forsvaret, må man kanskje gå i gang med en større undersøkelse, sier Odd Helge Olsen, fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.