Hopp til innhold

30 års kamp kronet med seier

Øystesevassdraget i Hordaland er det første norske vassdraget som er vernet på ti år. Tirsdag ble det endelige vedtaket gjort av Stortinget.

Naturvernforbundet etter fredningsvedtak Øystesevassdraget

BREDE SMIL: Fra venstre: Synnøve Kvamme (Naturvernforbundet i Hordaland), Helene Ødven (Bergen og Hordaland Turlag), Klaus Rasmussen (Naturvernforbundet i Kvam), Oddvar Soldal (Naturvernforbundet i Kvam) og Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet).

Foto: Naturvernforbundet

Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening hadde invitert til feiring i Oslo samtidig som det endelige vernevedtaket av Øystesevassdraget ble vedtatt i Stortinget.

– Urørt natur bli stadig sjeldnere i Norge, og to tredjedeler av de største elvene er allerede bygd ut. Da er det ekstra gledelig at vi nå tar vare på en elv som betyr så mye for truede arter, naturopplevelser og muligheten til å drive friluftsliv, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Øystesevassdraget

ET VAKKERT SYN: Ørredalsfossen i Øystesevassdraget.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Vann fra vassdraget

Nestleder Terje Breivik i Venstre stilte med kaffevann på feiringen. Det hadde han selv hentet fra Ørredalsfossen sist uke.

Terje Breivik

VANN FRA ØYSTESEVASSDRAGET: Terje Breivik (V) hadde selv hentet vannet.

Foto: Privat

– Dette er en stor dag for klassisk naturvern generelt, og vassdragsvern spesielt, sier Breivik til NRK.

Han sier dette er en seier for alle ildsjeler, både lokalt i Øystese og i Hordaland, som har kjempet for vern av vassdraget.

– Samtidig er dette en gave til dem som kommer etter oss. Nå får også de muligheten til å nyte denne fantastiske naturen, sier Breivik.

Rødlistede dyrearter

I februar 2012 sendte Øystese Kraft AS konsesjonssøknad til NVE for bygging av et kraftverk i vassdraget. De ønsket å utnytte et fall på 225 meter. Det ville kunne gi en energiproduksjon på 63,1 GWh. Utbyggingen var beregnet å koste 180 millioner kroner.

Allerede før stortingsvalget i 2017 slo regjeringen imidlertid fast at søknadene om kraftutbygging i Øystesevassdraget var avvist. Det skjedde etter funn av flere rødlistede arter langs vassdraget.

Blant annet ble rødlistede tresorter som alm, ask og barlind påvist langs elven. Ved fossen ble det oppdaget mosearter klassifisert som nær truet i rødlisten for naturtyper.

Vassdraget er i dag et av de siste sammenhengende og intakte naturområdene i området. Øystesevassdraget beveger seg fritt helt fra fjellet til fjorden.

Vossadalen, Kvam

FRA FJELL TIL FJORD: Bildet er tatt i Vossadalen. Bekker fra helt opp i 1300-meters høyde renner her inn i Vossadalsvatnet.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Har kjempet i 30 år

I mer enn 30 år har Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening kjempet for å verne vassdraget.

– At det nå endelig skjer, viser hvor viktig det lokale engasjementet er. Hadde det ikke vært for lokale krefter, deriblant vårt lokallag i Kvam, hadde elven vært tørrlagt for lenge siden, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– Vi vil takke alle som har tatt denne kampen på vegne av den unike naturen i dette området, og på vegne av alle oss som er så glade i den.