Forskere mener kjønnsfordommer styrer norske bistandsmilliarder

Rundt 10 milliarder av norske bistandskroner går til kvinne- og likestillingsprosjekter. Nå sår ny forskning tvil om hvorvidt barn får det bedre av at kvinners stilling i hjemmet styrkes.

Ingrid Hoem Sjursen og Charlotte Ringdal

KRITISK: Ingrid Hoem Sjursen og Charlotte Ringdal er kritiske til det de mener er en rådende oppfatning i Norge – at kvinner er best egnet til å disponere penger de får i støtte i barnas favør.

Foto: Per Christian Magnus / NRK

– Den rådende fortellingen i norsk bistandspolitikk er at ved å styrke kvinnens posisjon i familien, vil barna få mer. De får bedre klær, bedre utdannelse, bedre mat og har bedre helse og så videre, sier økonom Charlotte Ringdal.

Hun og kollega Ingrid Hoem Sjursen har forsket på hvordan kvinner og menn i Tanzania ville disponert penger de mottok i støtte.

En stor del av norsk bistand, rundt 10 milliarder, går nemlig til kvinne- og likestillingsprosjekter i fattige land. En viktig årsak til dette er at kvinner anses som bedre egnet til å disponere pengene, mener forskerne.

Deres funn viser derimot at kvinner ikke disponerer pengene bedre i barnas favør.

– Fortellingen virker å være basert på intuisjon, og ikke forskning. Vi tenker at det handler om fordommer og hvordan man ser kvinner og menn, sier Sjursen.

Studerte forskjell i ektefellers pengeprioriteringer

De to er i ferd med å avslutte sine doktorgrader ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, og presenterte sin forskning i mandagens Bergens Tidende.

Metoden de har brukt er et laboratorieforsøk med 190 ektepar i Tanzania. Hver av ektefellene får hver for seg et pengebeløp som de skal disponere.

Forskerne har ikke funnet at kvinner er bedre egnet til å styrke barnas posisjon.

– Når mor og far får lik sum av penger, gir de like mye til barnet sitt, sier Ringdal.

– I gjennomsnitt er mennene i vårt utvalg litt flinkere enn kvinnene å tenke langsiktig. Hvis det er sant for en generell populasjon, så kan man bruke de funnene til å argumentere for at det i snitt vil være bedre å gi til menn enn kvinner, sier Sjursen.

Forskerne understreker at funnene deres handler om det beste for barn, og at likestilling har en egenverdi.

– Vi sier ikke at det ikke er viktig med likestilling, og det er en viktig egenverdi å styrke kvinners stilling i hjemmet. Det vi prøver å si, er at man ikke nødvendigvis kan bruke som argument at det å styrke kvinnens stilling i hjemmet, er bra for barna, sier Sjursen.

Norad: – Ikke basert på fordommer

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, kvalitetssikrer norsk bistand. Direktør for avdeling for sivilt samfunn, Wenche Fone, er overrasket over funnene.

Wenche Fone

NORAD: Wenche Fone, avdelingsdirektør for sivilt samfunn, holder fast ved at forskning er grunnlaget for norsk bistand, og ikke fordommer.

Foto: Pressebilde Kirkens Nødhjelp

– Jeg tar gjerne imot forskningsrapporten. For oss er det viktig å være åpne, men hovedinntrykket mitt er at vi i stor grad vil fortsette som vi har gjort. Vi ser at det er et stort behov for en særlig satsing på kvinner, sier Fone.

Hun avviser at bistandspenger styres av fordommer.

– Norad vil alltid være interessert i ny forskning, men det er ikke riktig å si at vi baserer våre valg på fordommer. Det er nettopp forskning som er grunnlaget, sier Fone.