Forsker slår alarm: – Havet kan stige over 15 meter de neste 500 årene

Alle verdens kystbyer forsvinner hvis isen i Antarktis smelter. – Valgene vi tar det neste tiåret avgjør alt, sier professor.

Pingvin på smeltende is i Antarktis

PÅ TYNN IS: Det kan bli tøffe forhold både for pingviner og mennesker om noen få hundre år.

Foto: Reuters / NTB Scanpix

Klimaendringene vil forandre verdenskartet drastisk dersom CO2-utslippene og issmeltingen fortsetter som i dag.

Det var budskapet fra den kanadiske klimaprofessoren Natalya Gomez under et forskerseminar på Finse i forrige måned.

– Vi må å tenke utover de neste hundre årene. Issmeltingen og hevingen av havnivået dette århundret er sannsynligvis bare brøkdelen av det som vil skje etter år 2100, sier Gomez.

Overraskelse blant klimaforskere

En av de som ble overrasket, var klimaforsker Kerim Hestnes Nisancioglu ved institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen.

– Mange fikk regelrett bakoversveis. Vi er vant til å snakke om konsekvenser i en langt kortere tidsskala, derfor kan dette være vanskelig å ta inn over seg. Men dette er realitetene, sier han.

Tidligere denne måneden slo også FN alarm. Klimarapporten slår fast at verden må forberede seg på ekstreme omstillinger i alle samfunnslag hvis man skal klare å begrense temperaturstigningen.

Dr. Natalya Gomez på Finse

ADVARER: Dr. Natalya Gomez fra Canada mener folk må tenke lenger fram enn bare hundre år for å forstå alvoret i klimaendringene.

Foto: Kerim Hestnes Nisancioglu

Derfor smelter isen raskere

Fra før er det kjent at global oppvarming og issmelting kan føre til at havnivået i verden vil øke med rundt én meter innen 2100.

Nyere studier av issmeltingen i Antarktis gir grunn til enda større bekymring.

Varmere hav og varmere luft bidrar til raskere og smelting av isen rundt Sørpolen. Smeltevann får isbreene til å revne, slik at store isflak ramler ut i havet.

Når de tunge ismassene forsvinner, løfter bakken under seg opp og presser bort havet.

– I tillegg trekker isen til seg vannet rundt den. Derfor er havnivået i Antarktis høyere enn andre steder. Når isen smelter, reduseres tiltrekkingen og vannet flyter bort. Da synker havet i Antarktis, mens det stiger lenger borte, forklarer Gomez.

Kan stige med over 15 meter

Nyere forskning, bl.a. en studie av Robert DeConto og David Pollard som Gomez selv deltok i, viser at havnivået ligger an til å stige med 15 meter frem mot år 2500.

Tar man med at vantiltrekningen forsvinner når isen smelter, kan nivået bli enda høyere i områder langt unna Antarktis.

– Våre valg om drivhusgass-utslipp det kommende tiåret vil være avgjørende for fremtiden til verdens kystområder, sier Gomez.

Hun mener det fortsatt er tid til å holde isen intakt, men at utslippene da må reduseres voldsomt.

– Aldri sett liknende økning

Ifølge Nisancioglu må vi tre millioner år tilbake i tid for å finne en situasjon som likner på den vi nå er inne i.

– Da var CO2-nivået i atmosfæren omtrent det samme som i dag, og havet steg med mer enn femten meter. Men den gang tok oppvarmingen flere tusen år. Så rask CO2-økning som vi nå ser, har vi aldri sett tidligere, sier klimaforskeren.