Forskarar frå heile verda samla i Noreg: – Vi skal ta pulsen på verda

JONDAL (NRK): Over 70 framtidsforskarar er samla i Hardanger når verdsomspennande fredskonferanse blir arrangert i Noreg for første gong.

Steinar Nilsen

STOLT: Styreleiar ved Hardangerakademiet, Steinar Nilsen, er glad for at 50-årsjubileet for World Futures Studies Federation vert feira i Jondal.

Foto: Tale Hauso / NRK

Når den internasjonale fredskonferansen World Futures Studies Federation har 50-årsjubileum, blir arrangementet lagt til den vesle kommunen Jondal i Hardanger.

– Her er medlemmer mellom anna frå Iran, Latin-Amerika, USA, Asia, Australia. Heile verda er representert, seier Erik Øverland, påtroppande president for World Futures Studies Federation.

Saman med Hardangerakademiet har organisasjonen samla forskarar frå heile verda i vesle Jondal. På agendaen står fred, utvikling og miljø.

– Tanken er å ta pulsen på verda, og prøve å adressere kva framtida vil bringe.

– For verdas framtid

Fredskonferansen som vert arrangert på Jonatunet i Jondal frå 7.–10. juni er den 22. i si rekke.

– Det heile starta i kjølvatnet av konferansen Mankind 2000 Meeting i Oslo i 1969, fortel Øverland.

Konferansen den gong resulterte i opprettinga av World Futures Studies Federation, som fann stad i Paris i 1973. Organisasjonen er i dag rådgivande partnar til UNESCO, og har medlem i 60 land.

World Futures Studies Federation i Jondal

FREDELEG: På Jonatunet er over 70 forskarar samla til fredskonferansen World Futures Studies Federation.

Foto: Tale Hauso / NRK

I år er temaet for konferansen «studiar for verdas framtider», med vekt på fred, utvikling og miljø.

– Hardangerakademiet har same formål som konferansen, seier styreleiar ved akademiet, Steinar Nilsen.

Han er stolt over å vere vertskap for forskarane.

– Her i Jondal skal dei legge fram sine syn på det som vil komme om 30 år, og kva dei tenkjer vi kan gjere for å endre det som kjem framover. Professor Johan Galtung, som var ein av arrangørane av konferansen i 1969, meinte Jondal måtte vere staden der 50-årsjubileet skulle markerast.

– Eit viktig møte

På Jonatunet skal mellom anna samarbeid, menneskelege versus teknologiske-framtider, FN sine berekraft-mål, urbanisering, øko-byar og utdanning for framtida diskuterast.

Alethia Montero på WFSF

SPENT: Alethia Montero frå Mexico har teke turen til Jondal for å diskutere fred, utvikling og miljø.

Foto: Tale Hauso / NRK

Alethia Montero har reist heilt frå Mexico til Jondal for å få med seg arrangementet.

– Det er viktig å møtast for å snakke om fred i desse tider, og så er det spanande å møte andre kulturar og andre måtar å tenkje på, seier Motero.

Ho får støtte frå sin iranske kollega, Victor Vahidi Motti.

– Vi må møtast fysisk for å prate, det vil hjelpe oss til å tenkje nytt. Det er interessant å sjå mangfaldet av menneske som er samla her i Jondal.

Øverland i WFSF er glad for at så mange har teke turen. Han har høge forventningar til konferansen og dagane framover.

– Vi skal diskutere alvorlege spørsmål på ein original måte. Når vi adresserer framtida får vi ein heilt anna type diskusjon om vanskelege tema.