Hopp til innhold

Forskarane sat vêrfaste på fjorden. Så dukka eit 4000 år gammalt korallrev opp på skjermen

Etter fleire resultatlause tokt i området, oppdaga forskarane endeleg Vestlandets største dokumenterte korallrev.

Korallrev utenfor Stord

UNIKT FUNN: Slik ser korallrevet utanfor Stord ut på nært hald. Korallrevet består både av levande korallar og skjelettet til daude korallar.

Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskarane Tina Kutti og Vivian Husa ved Havforskningsinsituttet i Bergen anslår at korallrevet, som blei funne på 150 meters djup utanfor Stord, er minst 4000 år gammalt.

Revet er 300 meter breitt og 200 meter langt.

– Fann det på slump

– Å finne eit så stort, levande og intakt korallrev, er utruleg flott. Slike bakkerev er det ikkje mange av. Dei er viktige å ta godt vare på, seier Vivian Husa til NRK.

HI-forsker Vivian Husa samler inn skjell til oljeanalyser

SOM Å FINNE UKJENT SKOG: Havforskar Vivian Husa seier funnet av korallrevet kan samanliknast med å finne ein gamal eikeskog.

Foto: Stine Hommedal / Havforskningsinstituttet

Ho fortel at det har vore fleire forskingstokt i området, men at dei ikkje har sett dette revet før.

– Vi fann det nærmast på slump. Når ein filmar på 150 meters djup, ser ein berre to-tre meter fram. Denne gongen berre låg vi der på grunn av dårleg vêr og fekk ikkje gjort det vi skulle. Så vi slapp berre ned videoriggen – og der var det, fortel Husa.

Årsaka til at dei slapp ned kameraet er at forskarane lenge har hatt mistanke om at det låg eit stort korallrev i området, skriv Havforskingsinstituttet.

Korallrev utenfor Stord

DEN MEST KJENDE KORALLEN: Om lag 30 prosent av all øyekorall i verda finst langs norskekysten, men mange av korallreva er vanskelege å finne.

Foto: Havforskningsinstituttet

Ligg i verneområde

Funnet har fått namnet Bukkarevet og ligg heilt ute i munningen av Hardangerfjorden.

Revet ligg så vidt innanfor grensa til Miljødirektoratet sitt forslag til Ytre Hardangerfjorden verneområde.