Hopp til innhold

Forskarar ber om bæsj frå koronasmitta

HAUKELAND SJUKEHUS: (NRK): Korleis påverkar korona mage- og tarmsystemet? Det vil forskarar på Haukeland finne ut frå avføringsprøvar frå koronasjuke.

Forskarar ved Haukeland universitetssjukehus.
Frå venstre: Birgitte Berentsen, Eline Randulff Hillestad og Trygve Hausken

Dette er nokon av forskarane som skal analysere avføringa til koronasmitta. Frå venstre: Birgitte Berentsen, Eline Randulff Hillestad, Trygve Hausken.

Foto: Lidvard Sandven / NRK Hordaland

– Avføring er stas. Den kan gi oss utruleg mange svar, seier professor i gastroenterologi, Trygve Hausken.

Han er ein av forskarane i Nasjonal kompetanseteneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM). Dei skal analysere avføringa til dei koronasmitta personane.

Dei ynskjer å sjå korleis bakteriesamansetninga endrar seg ved ein infeksjon, og kva symptom som har samanheng i endringa i tarmbakteriar.

– Dei fleste tykkjer nok at det er litt annleis å gje oss ein avføringsprøve enn ein blodprøve. Men eg håpar sjølvsagt at så mange som mogleg vil bidra, seier Eline Randulff Hillestad, klinisk ernæringsfysiolog, og forskar ved Haukeland universitetssjukehus.

Utstyr til avføringsprøvar

PRIMITIVT: Slik ser utstyret til avføringsprøvane ut.

Foto: Lidvard Sandven / NRK Hordaland

Naturleg område å forske på

Prosjektleiar Birgitte Berentsen seier at basert på kunnskapen dei fekk om viruset tidleg i pandemien, viste reseptoren som covid-19-viruset brukar for å komme inn i lungene, òg er å finne i heile fordøyelsessystemet.

Birgitte Berentsen

HÅPAR PÅ VELVILJE: Birgitte Berentsen håpar å få rekruttert så mange som mogleg til prosjektet.

Foto: Lidvard Sandven / NRK Hordaland

– Me ser at ein god del pasientar har mage- og tarmplager som eit resultat av ein infeksjon i fordøyingssystemet, seier Berentsen.

Ho seier det er viktig med denne typen forsking. Ved å undersøke avføringa, håper dei å finne ut om samansetninga av tarmbakteriar kan beskytte mot eller føre til auka sannsyn for mage- og tarminfeksjon på grunn av koronaviruset.

Håpar folk stiller

Å få koronasmitta personar til å stille med avføringsprøvar, kan vere ei utfordring. Det er ikkje 500 personar i Bergen og omland som er koronasmitta, så forskarane håpar på så mange som mogleg.

– 500 er det talet med har fått godkjenning på frå etisk komité. Me kjem til å samla inn prøvar så lenge pandemien held på, forklarer Hillestad i det ho viser fram utstyret som skal brukast i studien.

Sidan personar med koronasmitte ikkje kan reise til sjukehuset og levere desse sjølv, kjem Haukeland til å køyre rundt og samle dei inn.

Dei kjem til å samle inn prøvar frå folk i isolasjon, på sjukehuset og på koronahotell for å få mest mogleg variasjon av respondentar.