FØRESLÅR Å USETJE BYBANESAKA:

Torstein Dahle frå partiet Rødt føreslår å utsetja bybanesaka. I følge Dahle er det uverdig å ta ei avgjersle i saka etter fleire hastemøter tett opp mot møtet i bystyret. Berre Rødt og Miljøpartiet De Grønne stemmer for forslaget om å utsetja saken.