Foreslår å sende flere på sosialstøtte

Byrådet vil fjerne den kommunale bostøtten til over 1000 husstander i Bergen. Kuttet gjør at flere bergensere vil bli sosialhjelpsmottakere.

Eiler Macody Lund snakker med NRK

INGEN KOMMENTAR: Sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) har står selv bak forslaget om å kutte i boligstøtten, men vil ikke bli intervjuet om hvorfor.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Byrådet i Bergen foreslår å fjerne den kommunale bostøtten for å spare 15 millioner kroner.

Byrådet tar med det pengestøtten fra 1017 husstander, for at kommunen skal få kontroll med en kostnad som har løpt løpsk de siste årene.

Siden 2005 har tallet på mottakere økt med over tusen husstander.

– Dette vil gå ut over dem som har et lite armslag i økonomien sin, sånn at de ikke har vært avhengig av annen sosialhjelp. Det er helt tragisk at dette blir tatt vekk, sier Oddny Miljeteig i SV.

Oddny Miljeteig

– UBEGRIPELIG: Oddny Miljeteig (SV) skjønner ikke hvordan byrådet med viten og vilje vil sende flere på sosialstøtte.

Foto: NRK

Flere på sosialen

Kommunen har brukt større og større summer på bostøtten de siste årene. Nå vil sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) stramme inn pengesekken allerede inneværende år.

Siden kommunen regner med at flere vil trenge sosialhjelp som følge av endringen, er det forventet at den reelle innsparingen blir på åtte millioner.

Lund ville i dag ikke bli intervjuet om forslaget han selv har fremmet. Se forslaget her.

– For at den kommunale bostøtten skal være bærekraftig, og ikke gi en unødvendig stor belastning på kommunens driftsutgifter, bør det foretas kostnadsreduserende tiltak i ordningen, står det i forslaget.

Dette er et strafferegime mot de fattige.

Oddny Miljeteig, SV

Det er familiene som får minst bostøtte, og dermed har høyest inntekt, som vil falle ut av ordningen.

– Hadde håpet de skulle ta til vett

Kuttet ble først foreslått i 2015-budsjettet, så fjernet. Nå er bostøttekuttet på vei tilbake.

– Jeg hadde håpet at de skullet ta til vett i byrådet og ikke legge enda større byrde på de fattigste og de nest fattigste i Bergen, sier Miljeteig i SV.

Miljeteig kaller det ubegripelig, når kommunen selv innrømmer at det vil føre til økte sosialutgifter.

– Det er både nasjonal og lokal politikk at det er om å gjøre at færrest mulig går på sosialhjelp, og at den skal være midlertidig. Men nå sier byrådet at de vil lage flere sosialhjelpsmottakere, og at det skal være varig. Dette er et strafferegime mot de fattige.

Byrådets samarbeidsparti KrF har ikke bestemt seg for hva de syns.

– KrF er opptatt av å skjerme de svakeste, og vi vil se nærmere på hvordan ordningen slår ut før vi tar stilling til dette, sier gruppeleder Marita Moltu.