Hopp til innhold

Fylket må spare: Foreslår å kutte ut biodrivstoff på bussene

De klimavennlige biobussene i Vestland kan bli historie. Fylkeskommunen vurderer å gå tilbake til fossil autodiesel.

MORGENRUSH i Bergen, 4-bussen til Flaktveit

SPARE: Å bytte ut biodiesel med fossil diesel på bussene, kan spare fylkeskommunen for 23,5 millioner kroner. De klimavennlige biobussene går i Nordhordland og Bergen sør og vest.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Det nye Vestland fylke sliter økonomisk, og som NRK tidligere har skrevet må fylket spare mange millioner de neste fire årene dersom de skal klare å snu minus til pluss.

I forslaget til økonomiplan for 2021 til 2024 har fylkesrådmannen undersøkt hvor det er mulig å kutte kostnader for å spare ytterligere 100 millioner kroner i året.

Et av forslagene er å bytte ut biodiesel med fossil autodiesel på bussene i Vestland.

Det kan spare fylkeskommunen for 23,5 millioner kroner.

– Dette er kutt som utfordrer miljøambisjonene til fylkeskommunen, sier leder Jannicke Bergesen Clarke (Ap) i hovedutvalget for samferdsel og mobilitet.

Jannicke Bergesen Clarke

UTFORDRER: De foreslåtte kuttene utfordrer miljøambisjonene til fylkeskommunen, mener leder Jannicke Bergesen Clarke (Ap) i hovedutvalget for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Koster mer enn det smaker

Vestland har markert seg som fylkeskommunen som tvinger fram krav om null eller lave utslipp på sine ferjesamband. I løpet av 2020 blir det etter planen el-ferger på alle 17 fylkesveisamband.

Klimagassutslippene fra kollektivtrafikken i fylket ble redusert med 8 prosent i fjor. Utslippskuttene skyldes i hovedsak innfasing av palmeoljefritt biodrivstoff og elektrisk drift.

Onsdag møtes samferdselsutvalget for å ta stilling til forslagene.

– Det er vanskelig å gå tilbake igjen til autodiesel, men vi er nødt til å ta tæring etter næring og se på om biodiesel koster mer enn det smaker, sier gruppeleder Silja Ekeland Bjørkly i Høyres fylkestingsgruppe.

– Må bli billigere

De klimavennlige biobussene til Vestland fylkeskommune går i Nordhordland, Bergen Sør og Vest. De bruker bærekraftsertifisert og palmeoljefri diesel.

Klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) synes det er leit om forslaget blir gjennomført. Han sier det vil slå uheldig ut for utslippene i Bergen og i Vestland.

– Fylket har helt sikkert et behov for å spare noen kroner, men de innsparingene må ikke komme innenfor klimafeltet. Vi har alle behov for at det prioriteres høyt.

Forslaget viser at biodrivstoff koster for mye i dag, mener han.

– Avgiftene på det avanserte, palmeoljefrie biodrivstoffet er altfor høye. Her trenger fylket hjelp fra nasjonale myndigheter, slik at biodrivstoff blir billigere, sier Bakke.

Fra og med juli 2020 fikk både palmebasert og ikke-palmebasert biodrivstoff en veibruksavgift på 3,62 kroner per liter.

Karin Andersen (SV), som leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, mener staten må dekke fylkenes ekstrakostnader med utslippskutt.

– Men regjeringa dytter både ansvar og regninga over på fylkene, hevder hun.

silja ekeland bjørkly i Høgre

VANSKELIG: – Vi er nødt til å se om biodiesel koster mer enn det smaker, sier gruppeleder Silja Ekeland Bjørkly (H) Høyres fylkestingsgruppe.

Pest eller kolera

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune mener forslagene som har kommet fram, viser hvor dramatisk situasjonen er.

– Mange av utgiftene er faste, og da kommer vi til å møte noen veldig vanskelige kutt. Det blir som å velge pest eller kolera.

Han vil ikke forskuttere hva resultatet blir.

– Hvis vi ikke går inn og tar grep, blir vi bare møtt med enda mer dramatiske kutt neste år, sier Askeland.

Thor Haakon Bakke, MDG, under presentasjon av politisk plattform for byrådet i Bergen

FOR DYRT: Klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) mener at forslaget viser at biodrivstoff er altfor dyrt.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Økt priser på buss og bane

Blant fylkesadministrasjonens mange kuttforslag er også én prosents takstøkning på buss og bane, selv om fylkestinget har vedtatt at målet er en markert reduksjon i billettprisene.

– Dette er noe hele fylkestinget har stått sammen om, men samtidig så må vi se at fylkeskommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon, sier Bjørkly.

Hun understreker at partiet ikke har tatt stilling til om de er for prisøkningen, som vil gi 10 millioner kroner i ekstrainntekter.

Jon Askeland (Sp) på garden der han vaks opp.

TØFF JOBB: – Dette er en tøff jobb, men det er vi som er valgt til å gjøre dette, så vi må ta det, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune.

Foto: Leif Rune Løland / NRK