Ber foreldrene la være å spørre barna om de er utsatt for overgrep

Flere foreldre har fått beskjed av politiet om at den pågrepne mannen i 30-årene har navngitt barna deres som overgrepsofre. Foreldrene i barnehagen blir bedt om ikke å spørre barna sine direkte om de er utsatt for overgrep.

Robert Rastad

HÅNDTERER OVERGREPSSAK: – Vi må gjøre alt vi kan for å få hverdagen tilbake i normalt gjenge, enn så vanskelig det kan høres ut, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Mandag ettermiddag ble det kjent at politiet har pågrepet og siktet en mannlig barnehageansatt i Bergen for overgrep mot en fire år gammel gutt som går i barnehagen mannen i 30-årene jobber i.

Om kvelden hadde kommunen og politiet informasjonsmøte for foreldrene i barnehagen.

Når barnehagedagen starter tirsdag, er den aktuelle barnehagen kraftig oppbemannet. Totalt er rundt 15 personer fra kriseteamet, barnevernet og pedagoger fra andre barnehager til stede.

– Vi oppbemanner for at de ansatte får mulighet til å trekke seg ut av den vanlige barnehagehverdagen hvis de har behov for det, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Flere foreldre informert av politiet

Eli Valheim

FÅR HJELP AV KRIPOS: Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt har bedt om taktisk og teknisk bistand fra Kripos i saken.

Foto: Mariann Reikerås / NRK

Mannens kollegaer ble svært overrasket over pågripelsen, og flere skal ha uttalt at han var den siste de ville mistenkt for noe slikt.

Fireåringen skal ha fortalt foreldrene om overgrepet i forrige uke. Før helgen gikk de til politiet. Saken har også skapt stor usikkerhet og bekymring blant de øvrige foreldrene i barnehagen om hvorvidt deres barn også kan være utsatt for overgrep.

Mannen har i avhør navngitt andre barn han skal ha forgrepet seg mot, og disse barnas foreldre har blitt informert av politiet om dette.

Fikk beskjed om ikke å spørre

Hvor mange barn det er snakk om, er foreløpig ikke kjent. Under informasjonsmøtet ble foreldrene bedt av politiet om ikke å spørre barna sine direkte om de har vært utsatt for overgrep, eller stille ledende spørsmål.

Dette fordi politiet frykter vitnemålene vil bli svekket dersom foreldrene snakker med barna om saken før det blir gjort formelle avhør ved Barnehuset, får NRK opplyst.

Kommunen råder på sine nettsider også foreldrene til å la være å ta opp temaet med barna.

Flere foreldre gir uttrykk for at det er svært vanskelig å ikke få avklart om mannen har forgrepet seg på barna deres.

– Vi skjønner godt at foreldre er bekymret, sier Rastad, og legger til at han håper foreldrene følger rådene fra kommunens kriseteam.

– Må gjøre alt vi kan

Mannen hadde godkjent vandelsattest. Kommunen avventer nå politietterforskningen, før de selv vil evaluere saken.

– Vi stiller oss selv spørsmålet om hvordan dette kunne skje. Akkurat nå er vi opptatte av å få mest mulig fakta på bordet. Det må politiet gjøre gjennom sin etterforskning. Etterpå må vi se om det er ting vi må lære av denne saken. Det er vanskelig å gardere seg hundre prosent mot slike saker, men vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å unngå at barn blir utsatt for slike ting i våre barnehager, sier kommunaldirektøren.