Dette er tiltakene som gjelder akkurat nå

Hvor mange venner kan besøke meg? Hva betyr trafikklys på skoler? Hvilke tiltak gjelder i byene? Få oversikten her.

Martine og Christina Stussvik, enquete korona i Bergen

STRENGE TILTAK: – Vi kan ikke dra ut og må være med våre nærmeste sånn som det er nå, sier Martine og Christina Stussvik om de gjeldende tiltakene i Bergen.

Foto: Tony Ågotnes

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne høsten har Norge hatt de strengeste smitteverntiltakene siden mars.

I dag varslet Erna Solberg at tiltakene varer frem mot jul.

Du kan få bot på 20.000 kroner om du bryter regler for smitteverntiltak, men mange er usikre på hva som er råd og regler.

Vi har samlet de viktigste rådene, forbudene og påbudene som gjelder i landet nå.

Følger jeg lokale eller nasjonale tiltak?

Både regjeringen og kommunen har innført tiltak for å få ned spredningen av koronaviruset. Regjeringens tiltak er nasjonale og gjelder for alle. I tillegg innfører kommuner med spesielt mye smitte egne tiltak, som er enda strengere.

Du skal altså følge de nasjonale tiltakene, og i tillegg de lokale tiltakene i kommunen din. Tiltakene er enten anbefalinger, forbud eller påbud.

Nedenfor kan du lese om de nasjonale rådene.

Du finner lokale råd og regler på kommunens nettsider, og de neste dagene innfører flere kommuner nye regler. Her er eksempler på kommuner med lokale tiltak:

Sosial kontakt, private samlinger og arrangementer

Råd: Alle er anbefalt til å være mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt med andre.

Råd: I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester, i tillegg til de som allerede bor i huset eller leiligheten. Man kan være flere dersom alle gjestene er fra samme husstand. Derfor kan to familier kan møtes selv om de har mange barn. Flere barn fra samme kohorter i barnehagen kan møtes på fritiden.

Råd: Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært én meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. For eksempel bør du følge denne regelen dersom har vært på hjemmefest der reglene ikke er fulgt.

Regel: Maksimalt 20 personer kan samles på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. For eksempel kan du ikke invitere mer enn 19 personer til en konfirmasjon i et leid lokale

Regel: På andre arrangementer kan det være flere. Maksimalt 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Opp til 200 personer kan delta på arrangementer med fastmonterte stoler, som for eksempel i en kinosal. Regelen gjelder fra midnatt, natt til mandag 9. november

Bergen og koronaviruset, to unge personer går med munnbind på et busstopp.

UNNGÅ FOLK: Det er et generelt råd til alle i landet å unngå å møte mange forskjellige folk.

Foto: Marit Hommedal / NTB

Uteliv

Regel: Ingen alkoholservering etter midnatt på utesteder. Regelen gjelder fra midnatt, natt til lørdag 7. november. Flere kommuner har innført lokale tiltak, som i Oslo, der det ikke lenger er lov å servere alkohol.

Regel: Utesteder, barer og restauranter som har lov til å servere alkohol, kan ikke ta inn nye gjester etter klokka 22. Personer fra ulike husstander skal holde én meter avstand. Regelen gjelder fra midnatt, natt til lørdag 7. november.

En serviør i kledd forkle og munnbind heller vin til en dame med hvit skjorte som ser på henne.

SLIPPER IKKE: Etter klokka 22 kan ikke steder som serverer alkohol slippe inn nye gjester. I Oslo er det ikke lov å servere alkohol overhodet.

Foto: Sara Høines / NRK

Karantene og reiser

Råd: Unngå unødvendige reiser innenlands.

Råd: Unngå unødvendige reiser utenlands. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendig er greit. Reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er også greit.

Regel: Du må vise attest på negativ covid-19-test når du kommer til Norge dersom du reiser fra et rødt land. Testen må du ta under 72 timer før du reiser til Norge. Du kan bli nektet inngang til landet dersom du ikke viser dette. Les om unntakene i faktaboksen:

Regel: Du må i karantene i ti dager dersom du reiser fra et «rødt» land og er bosatt i Norge. Se kart over gule og røde land her

Regel: Personer som reiser til Norge, må ha fast bolig i landet. Alternativt må arbeids- eller oppdragsgiver gi garanti for et oppholdssted ved ankomst til Norge.

Regel: Personer, inkludert turister og besøkende, som ikke har bosted eller egnet oppholdssted via arbeidsgiver, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder for eksempel en bestemor som skal besøke familie i Norge. Les mer om denne regelen her.

Quality Hotell Gardermoen

KARANTENEHOTELL: Regjeringen jobber med å skriver detaljene for hvem som må i karantene på hotell før de kan bevege seg fritt i landet.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Munnbind

Regel: Det finnes ingen nasjonale råd eller påbud om bruk av munnbind, men i Bergen og Oslo er det påbud om munnbind på kollektiv transport og offentlige steder innendørs der det ikke er mulig å holde én meter avstand. Dette gjelder for eksempel kjøpesentre, butikker, tros- og livssynshus og serveringssteder

Kvinne med munnbind i Lovozero

MUNNBIND: I noen kommuner er det påbud om munnbind der man ikke kan holde avstand fra folk.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Hjemmekontor

Råd: Det finnes ingen nasjonale anbefalinger om hjemmekontor, men alle arbeidsplasser skal følge smitteforebyggende tiltak, Derfor har flere arbeidsplasser over hele landet hjemmekontor.

Regel: I Oslo er det påbud om hjemmekontor, og i Bergen er påbud fra lørdag 7. november.

Forsker på hjemmekontor.

HJEMMEKONTOR: Alle er rådet til å ha hjemmekontor. I noen byer er det påbudt.

Foto: NRK

Studenter

Det er varierende råd for studenter ettersom hvor universitet eller høyskolen ligger. I Bergen er det påbud om digital undervisning for studenter fra 6. november.

Universitet i Bergen
Foto: Marit Hommedal / NTB

Utenlandske arbeidstakere i Norge

Regel: Arbeidsreisende som i de siste ti døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Les mer om reaksjoner på regelen her.

Regel: For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

Havyard i Hyllestad

MÅ I KARANTENE: Regjeringen strammet torsdag inn reglene for utenlandske arbeidere som kommer til Norge for å jobbe.

Foto: Steinar Lote / NRK

Trafikklys for skoler

I mai laget Folkehelseinstituttet en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå for barnehager og skoler. Disse viser hvilke smitteverntiltak som skal følges. I for eksempel Viken og Vestland blir skolene justert til rødt nivå.

Grønt nivå: Barnehage- og skolehverdagen blir organisert som normalt.

Gult nivå: Hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Skolene og barnehagene skal likevel ha tiltak for å redusere kontakt og avstand.

Rødt nivå: Elever og barn skal deles inn i mindre grupper og kohorter. Da kan det bli nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. I praksis betyr dette mindre elevgrupper, og på noen skoler kan bli behov for digital undervisning. Barnehager og skoler må vurdere ulike oppmøtetimer for elever og sørge for at avstandsregler blir holdt.

Testing av skoleelever ved Kongsbakken videregående skole

RØDT NIVÅ: Flere videregående skoler i landet er justert opp til rødt nivå. Det betyr mindre elevgrupper.

Foto: Marita Andersen / NRK

Alle regler som isolasjon, karantene, reiseliv og regler for helsepersonell er samlet i covid-19-forskriften, som er under oppdatering.

Status Norge

Sist oppdatert: 04.12.2020
2 178
Siste uke
128
Innlagt
354
Døde