Dette er koronareglene som gjelder akkurat nå

Hvor mange venner kan besøke meg? Når kan jeg drikke øl på bar igjen? Hvilke tiltak gjelder for meg? Få oversikten her.

QyzYnMOHUxU Korona i Bergen

STRENGE TILTAK: Regjeringen frykter oppblomstring av koronaviruset etter julefeiring og spredning av mutert virus fra utlandet.

Foto: Marit Hommedal / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne saken ble sist oppdatert 18.01.2021 med gjeldende råd og regler.

Regjeringens nye tiltak gav nordmenn en tøff start på 2021 med lite sosial kontakt.

Frem til 18. januar var det mellom annet rådet å ikke ha besøk hjemme. Det ble også satt ned nasjonalt skjenkeforbud.

Mandag 18. januar endret regjeringen noe på de nasjonale smitteverntiltakene. Statsminister Erna Solberg sa i Stortinget at Norge må være forberedt på strenge regler kanskje helt frem til over sommeren.

– Vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis koronasmitten ikke slås kraftig tilbake.

Vi har samlet de viktigste rådene, forbudene og påbudene som gjelder i landet nå.

Følger jeg lokale eller nasjonale tiltak?

Både regjeringen og kommunen har innført tiltak for å få ned spredningen av koronaviruset. Regjeringens tiltak er nasjonale og gjelder for alle. I tillegg innfører kommuner med spesielt mye smitte egne tiltak, som er enda strengere.

Du skal altså følge de nasjonale tiltakene, og i tillegg de lokale tiltakene i kommunen din. Tiltakene er enten anbefalinger, forbud eller påbud.

Nedenfor kan du lese om de nasjonale rådene som gjelder fra 18. januar.

Du finner lokale råd og regler på kommunens nettsider, og de neste dagene innfører flere kommuner nye regler.

Her er utvalgte kommuner med høyt smittetrykk sine lokale råd:

Sosial kontakt, private samlinger og arrangementer

Råd: Anbefaler alle i størst mulig grad å begrense sin sosiale kontakt. Ikke mer enn 5 gjester i tillegg til husstanden. Man må ikke være flere enn at man klarer å holde avstand.

Råd: Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt. Trening kan gjennomføres. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. Utendørs kan det trenes hvis det er mulig å holde god avstand. Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Regel: De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler: For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer. For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.

Regel: Maksimalt ti personer kan samles på innendørs idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, livssynssamlinger og seremonier. 200 personer kan samles når alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Regjeringen råder likevel å utsette alle slike arrangementer fordi det ikke er i tråd med rådene ovenfor. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. Men rådet er først og fremst å utsette alle arrangementer.

Nøtteknekkeren ved Den Norske Opera & Ballet

TOM SAL: Nøtteknekkeren spilte for tomme seter i 2020, men ble vist på TV. Nå ber regjeringen om at alle kulturarrangementer utsettes til etter 18. januar.

Foto: Erik Berg

Uteliv

Regel: Viderefører skjenkeforbudet, men gjør ny vurdering neste uke.

Regel: Kontaktopplysninger til gjester skal registreres, men gjesten må samtykke til dette.

En serviør i kledd forkle og munnbind heller vin til en dame med hvit skjorte som ser på henne.

STOPP: Det er nå innført skjenkeforbud i hele Norge.

Foto: Sara Høines / NRK

Butikker

Råd: Kjøpesentre og butikker bør ha adgangskontroll og sørge for at ikke for mange er inne i butikken. Det bør ikke være flere i butikken enn at besøkende kan holde én meter avstand.

Stavanger, korona

BUTIKKER MÅ PASSE PÅ: Fredrik Chan Bankop ved matbutikk- og ferdigmatstedet Green Peas i Stavanger.

Foto: Erik Waaage / NRK

Karantene og reiser

Råd: Unngå unødvendige reiser innenlands og utenlands, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold med personer fra samme husstand er greit.

Regel: Alle reisende til Norge må teste seg når de kommer til landet. I tillegg må du vise negativ test før innreise og bruke innreiseskjema.

– Alle skal testes på grensen. Unntaket er Svinesund for å bygge opp testkapasiteten. Man slipper inn med plikt om å teste seg innen 24 timer. Reisende skal følges opp, ansatte på grensen skal snakke flere språk, sier Solberg.

Les mer om reiseregler her.

Quality Hotell Gardermoen

KARANTENEHOTELL: Regjeringen jobber med å skriver detaljene for hvem som må i karantene på hotell før de kan bevege seg fritt i landet.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Digital undervisning og hjemmekontor

Råd: All undervisning og planlagte arrangementer på universiteter, høyskoler og fagskoler bør være digitalt der det er mulig. Folkehøyskoler og bibelskoler skal følge råd fra lokale helsestyresmakter.

Råd: Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha hjemmekontor. Regjeringen råder kommuner med høy smittetrykk å innføre påbud om hjemmekontor på arbeidsplasser dette er mulig.

Forsker på hjemmekontor.

HJEMMEKONTOR: Alle er rådet til å ha hjemmekontor. I noen byer er det påbudt.

Foto: NRK

Munnbind

Råd: Det finnes ingen nasjonal anbefaling, men regjeringen råder kommuner med høyt smittetrykk å vurdere påbud om munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde én meter avstand til andre.

Idrett, treningssenter og bingohaller

Råd: For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Råd: Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

Råd: Det finnes ingen nasjonal anbefaling om stenging av treningssentre, bingo- og svømmehaller, men regjeringen råder kommuner med høyt smittetrykk om å gjøre dette. Oslo er et eksempel på en kommune som holder treningssentrene stengt foreløpig til 7. januar.

Kristiansundere med munnbind

MUNNBIND: Tre personer på handletur i Kristiansund bruker munnbind.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Gul nivå for skoler

I mai laget Folkehelseinstituttet en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå for barnehager og skoler. Disse viser hvilke smitteverntiltak som skal følges.

Mandag 18. januar nedjusteres tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra rødt til gult nivå.

Grønt nivå: Barnehage- og skolehverdagen blir organisert som normalt.

Gult nivå: Hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Skolene og barnehagene skal likevel ha tiltak for å redusere kontakt og avstand.

Rødt nivå: Elever og barn skal deles inn i mindre grupper og kohorter. Da kan det bli nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. I praksis betyr dette mindre elevgrupper, og på noen skoler kan bli behov for digital undervisning. Barnehager og skoler må vurdere ulike oppmøtetimer for elever og sørge for at avstandsregler blir holdt.

Testing av skoleelever ved Kongsbakken videregående skole

RØDT NIVÅ: Flere videregående skoler i landet er justert opp til rødt nivå. Det betyr mindre elevgrupper.

Foto: Marita Andersen / NRK

Alle regler som isolasjon, karantene, reiseliv og regler for helsepersonell er samlet i covid-19-forskriften, som er under oppdatering.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 23.01.2021
2 120
Smittede/uke
131
Innlagte
544
Døde
71 971
Vaksinerte