Hopp til innhold

Forbrukerrådet venter flere klager på drikkevannet på Askøy

Etter forurensningsskandalen i sommer har Askøy kommune fått nærmere ett hundre krav relatert til drikkevannet, og øker nå staben på vann og avløp for å sikre drikkevannet. Forbrukerrådet forventer å få flere av klagene på sitt bord.

Vannprøvetaking på høydebassenget Øvre Kleppe på Askøy

VANNKRISE: I juni ble over 2000 askøyværinger syke som følge av tarmbakterien campylobacter i drikkevannet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi har fått inn i underkant av hundre krav knyttet til drikkevannet. Det er krav om prisavslag på vannavgiften og ti erstatningskrav, sier Sissel Åsebø, leder for forvaltning på vann og avløp i Askøy kommune.

Forbrukerrådet har kun mottatt en håndfull klager på vannkvalitet de siste årene.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen venter flere saker fra askøyværingene etter hvert som kommunen behandler klagene.

– Det er grunn til å anta at vi vil kunne oppleve en økning i antall klager til oss.

Dersom de får avslag fra kommunen, kan de nemlig klage videre til Forbrukerrådet. Det er også kommunen forberedt på.

Gergely István Horváth fyller vann

HENTET DRIKKEVANN FRA TANKER: Under smitteutbruddet i sommer, måtte askøyværinger hente rent drikkevann fra tanker på øyen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Har slitt med drikkevannet

I juni ble over 2000 askøyværinger syke som følge av tarmbakterien campylobacter i drikkevannet. Dette kan betegnes som kommunens største drikkevannskrise.

To dødsfall ble delvis knyttet til forurensningen. En 72-årig kvinne og en 1-årig gutt døde av blodforgiftning mens epidemien var på det sterkeste.

Men også i fjor hadde kommunen problemer med drikkevannet. Da holdt de på å gå tom.

– Det er nå gitt et avslag knyttet til et krav i forhold til 2018. Men det er foreløpig ikke gitt avslag for 2019, sier Åsebø.

Kommunen er i gang med å systematisere kravene etter smitteutbruddet i sommer. Åsebø utelukker ikke at det kommer flere krav.

– Det kan etter hvert særlig komme erstatningskrav for mer kompliserte tapssaker.

For at du skal få erstatning for dårlig vannkvalitet, må kvaliteten ha vært så dårlig at du ikke kunne drikke det uten å koke det. I tillegg må du ha hatt et økonomisk tap.

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

FORVENTER FLERE KLAGER FRA ASKØY: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, tror de kan få flere klager etter hvert som kommunen behandler sine klager.

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Ansetter flere for å sikre drikkevannet

I helgen kom et nytt kokevarsel på Askøy. Dette er det tredje kokevarselet for abonnentene ved Kleppe vannverk siden sykdomsutbruddet i juni.

Kokevarsel 4. oktober 2019 Askøy kommune Kleppe vannverk

NYTT KOKEVARSEL: Kokevarselet som ble sendt ut fredag kveld, er det tredje kokevarselet siden vannkrisen i juni.

Foto: Privat

Det ble ikke gjort funn av bakterier, og kokevarselet ble opphevet da kommunen fikk svar på vannprøvene på søndag.

Askøy kommune skal nå utvide avdelingen for vann og avløp. De søker både ny avdelingsingeniør og ny driftsleder, bekrefter sjef for vann og avløp, Anton Bøe.

– Det er stor belastning på de få som jobber med vann og avløp. Det er store etterslep i forhold til det som skjedde i sommer, og det er masse vi skal ha fokus på.

Anton Bøe, Askøy kommune
Foto: Mats Arnesen / NRK

Han forteller at avdelingsingeniøren må få avlastning og at det trengs en ny driftsleder, da den nåværende jobber mest med lekkasjesøking.

– Det er bra at vi utvider. Da får vi gjort mer og får et annet fokus på det som er viktig.