Forbod mot camping i Hoddevik

Fylkesmannen i Vestland har godteke ønsket om forbod mot «villcamping» i Hoddevik på Stadlandet. Det skriv Aftenposten. Styresmaktene strammar dermed inn allemannsretten i det populære reisemålet. Hoddevik er ikkje minst kjend som eit surfeparadis.