For dårlig brannsikring

Det er store forskjeller på brannsikring av verneverdige trehus på Vestlandet.

Bryggene i Bergen
Foto: Linda Bjørgan / NRK

I Stavanger er alle sjøhus sikret mot brann, blant annet med sprinkleranlegg. I Bergen står mange sjøboder usikret, til tross for at de har større historisk verdi enn husene i Stavanger.

- Den beste måten

Leder for Rolf Olsen AS, Andreas Grimelund ønsker å skape grobunn for næring i de over 200 år gamle sjøbodene. De eier flere slike boder i Sandviken i Bergen, og mener det er viktig å satse på sprinkleranlegg.

- Det er den beste måten å sikre gamle treboder på, men en må regne at det koster mellom 400 og 600 kroner per kvadratmeter, sier han. Han mener det er verdt det. Etter at flere boder i Bergen brant ned i fjor sommer har debatten rast om hvordan de bør sikres, og hvem som har ansvaret.

Brann i Bergen
Foto: Anette Berentsen / NRK

- Ikke bruk tiden på å krangle

Lederen for Sandviken Kulturhistoriske forening Geir Abelsen er urolig over sikringen i mange av sjøbodene.

- Vi har et problem her. Det viser jo brannene som har vært. Nå er det viktig at en ikke bruke tiden på å krangle om småting mellom det private og det offentlige mens bodene brenner ned en etter en, sier han.

Byantikvar i Stavanger Anne Merethe Skogland, sier at de har klart å få til det Bergen ikke makter. Til tross for at bodene i Sandviken har større historisk verdi enn sjøhusene i Stavanger.

- Stemoderlig behandlet

- Slik jeg kjenner bydelen Sandviken så har nok den kanskje vært litt stemoderlig behandlet fordi den ligger litt langt fra sentrum. Dermed har en kanskje ikke helt klart for seg hvilken identitet bydel har, og hvordan den skal forvaltes, sier hun.

Byantikvaren tror grunnen til deres sikring er at de ikke har råd til og la bygningsmasse i tettbygde Stavanger stå tom. - Det er ingen bygninger i Stavanger som står tomme, den verneverdige bebyggelsen er i bruk, sier hun.

Sikringen i noen få av sjøhusene i Stavanger er delfinansiert av kommunen, men i stor grad er det eierne selv som har betalt for brannsikring.

Lederen for Rolf Olsen AS Andreas Grimelund tror at Bergen har noe å lære av Stavanger. Han tror at dersom de får alle fakta på bordet skal de klare å bli bedre her også.